Akut- och rehabiliteringsavdelning

Akut- och rehabiliteringsavdelning

Akut- och rehabiliteringsavdelningen (fd. bäddavdelningen) har 30 platser.
På avdelningen ges vård dygnet runt och läkare finns måndag–fredag. Intagning sker via läkarmottagningen eller genom vårdreservering. Ring gärna och ta kontakt med oss för närmare upplysningar.
Vi strävar till att för kommunernas invånare ge undersökning och vård av akuta sjukdomar, rehabilitering, palliativ vård, intervallvård, eftervård för patienter från specialsjukvården samt långtidsvård för patienter som behöver vård dygnet runt. Polikliniskt kan man också komma och få bl.a infusioner, injektioner och sårvård.

Ta med till avdelningen :
- medicinlista
- personliga hygienartiklar (rakmaskin, tandborste m.m.)

Målsättningen är en effektiv och god vård, som bygger på medmänsklighet, trygghet, självständighet och kontinuitet.

Akut- och rehab.avdelning
Hälsovårdscentralen
Kontakta gärna avdelningen efter kl. 11 om frågor som gäller er anhörig. Besökstid kl. 14 - 19

4 Akutrehab

Senast uppdaterad 17.09.2019 10:22