Hälsovård

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar ca 7 800 personer och har verksamhetspunkter i kommunerna Malax och Korsnäs. Hälsovårdscentralen finns i Malax.

Hälsovårdscentralens uppgift är att producera och utveckla hälso- och sjukvårdstjänster samt befrämja och upprätthålla befolkningens hälsa.


Ändringar i verksamheten sommaren 2017 

Läkarmottagning:
Malax - normal verksamhet
Korsnäs - nedsatt verksamhet

Sjukskötarmottagning, HVC:
normal verksamhet, tidsbokning.
OBS ”luckan” (skötarmottagningen utan tidsbeställning) är stängd 26.6–30.7.
Kontakta vårdbedömningen tfn 06 347 7645 kl. 8–16

Sjukvårdsmottagning:
Bergö endast måndagar 10.7–13.8.
Korsnäs normal verksamhet

Seniormottagningar:
normal verksamhet (Bergö endast måndagar 10.7–13.8)

Röntgen: stängd 24.7–27.8

Laboratoriet:
Malax normal verksamhet
Korsnäs stängt 3–30.7

Diabetesmottagning:
stängd 12–15.6 och 10.7–13.8

Företagshälsovård: stängt 3–30.7

Fysikalen: stängd 24–30.7

Tandläkarmottagning:
Malax normal verksamhet
Korsnäs stängt 26.6–30.7

Centralförrådet:
stängt 27-28.7.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral växel tfn 06 347 7611


Renovering av hälsovårdscentralen

Karta3

Vi hoppas att kunderna har förståelse för de störningar som renoveringen innebär.

 


 

hvchemsida 

Senast uppdaterad 26.06.2017 09:30