Hälsovård

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

AKTUELLT

Sommarens öppethållningstider 2020

Läkarmottagningen
Malax-Korsnäs hvc
, normal verksamhet.
Vårdbedömningen vid Malax-Korsnäs hvc: vardagar kl. 8–16 tfn, 06 347 7645.

Obs! Ta alltid kontakt per telefon med vårdbedömningen före ett eventuellt besök till hälsocentralen.Besökare som ska till läkarmottagningen går in genom huvuddörren och väntar i väntesalen som normalt. Patienter med flunssasymptom ombeds komma in genom dörren till vänster om ambulansintaget.

Korsnäs hälsogård, reducerad verksamhet. 
Vårdbedömningen vid Korsnäs hälsogård: vardagar kl. 8–9 tfn, 040 650 8034.

Sjukskötarmottagningen vid hälsocentralen
Normal verksamhet, direktmottagningen öppen

Sjukvårdsmottagningarna i Korsnäs och på Bergö
Korsnäs hälsogård öppen, reducerad verksamhet och stängt onsdagar under perioden 15.6-12.7
Bergö hälsostation, normal verksamhet 8.6-13.7, stängt 13.7-9.8

Barn-, mödra- och preventivrådgivningarna
Malax rådgivning, reducerad verksamhet 8.6-15.8
Korsnäs rådgivning, reducerad verksamhet, stängt onsdagar under perioden 13.7-9.8
Petalax och Bergö rådgivning, reducerad verksamhet 13.7-9.8

Seniormottagningarna
Yttermalax seniormottagning, normal verksamhet
Övermalax seniormottagning, stängt 3.8-16.8
Petalax seniormottagning, stängt 8.6 och 3.8-16.8
Korsnäs seniormottagning, reducerad verksamhet 8.6-9.8
Bergö seniormottagning, stängt 13.7-9.8

Seniorrådgivningarna
Malax seniorrådgivning, stängt 3.8-16.8, rådgivning per telefon 1.6-2.8
Korsnäs seniorrådgivning, stängt 1.6-9.8

Diabetesmottagningen
Stängt 29.6-2.8

Psykiatriska sjukvårdsmottagningen och K5
Reducerad verksamhet 22.6-9.8. Patienter i behov av psykosociala tjänster uppmanas kontakta vårdbedömningen.

Röntgen
Stängt 1.6-7.6 och 20.7-16.8

Laboratoriet
Malax-Korsnäs hvc, normal verksamhet. Inga spirometrier 13.7-10.8
Korsnäs hälsogård, stängt till åtminstone 10.8.

Företagshälsovården
Stängt 1.7-2.8. Anträffbar 23-26.6 och 29-30.6. Telefontid alla dagar kl. 8-9 tfn 0503817560 eller 0503817252.

Fysioterapin
Reducerad verksamhet, stängt 13.7-19.7.
Korsnäs fysioterapimottagning stängt t.o.m. 31.8.
Hjälpmedelsutlåningen, normal verksamhet (öppet alla dagar kl. 14-15 tel: 0505668520)

Munhälsovård
Malax-Korsnäs hvc, normal verksamhet.
Korsnäs hälsogård, stängt 6.7-9.8. Munhygienistmottagningen stängd.
Tidsbokningen styrs fr.o.m. 1.6 i sin helhet till hälsocentralens tandvårdsreception.
Telefontid kl. 8-14 alla vardagar, tfn 06 347 7640.

Akut- och rehabiliteringsavdelningen vid Malax-Korsnäs hvc
Normal verksamhet

 

Information om corona

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård, tfn 06 347 7611.

Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken.
Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset  
Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.


Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar ca 7 800 personer och har verksamhetspunkter i kommunerna Malax och Korsnäs. Hälsovårdscentralen finns i Malax. 

Hälsovårdscentralens uppgift är att producera och utveckla hälso- och sjukvårdstjänster samt befrämja och upprätthålla befolkningens hälsa.


Alla personer som inte har Malax eller Korsnäs som hemkommun eller som inte har bytt hälsovårdscentral till Malax-Korsnäs hälsovårdscentral hänvisas till "samjouren" vid Vasa centralsjukhus enligt den överenskommelse som gjordes då den bildades. Det behövs ingen remiss eller vårdhänvisning från Malax-Korsnäs hvc.

Endast i akuta fall, då det är fråga om livsfara eller att sjukdomen kraftigt kommer att förvärras under samma dag och bli livshotande, kan en patient med annan hemkommun få vård vid vår hälsocentral.

Bäst är att uppge sin hemkommun redan vid första telefonkontakten eller mötet i "luckan" så att man redan där kan hänvisas till rätt instans.

Med vänliga hälsningar

Ledande läkare Lars Erik Malm                             Biträdande överläkare Magdalena Ivars


  

hvchemsida

Senast uppdaterad 23.06.2020 16:10