Hälsovård

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar ca 7 800 personer och har verksamhetspunkter i kommunerna Malax och Korsnäs. Hälsovårdscentralen finns i Malax. 

Hälsovårdscentralens uppgift är att producera och utveckla hälso- och sjukvårdstjänster samt befrämja och upprätthålla befolkningens hälsa.

 

 AKTUELLT

Information om mässling

Symptom

Den som insjuknat i mässling får först hög feber, ögoninflammation och andningssymtom. Utslag debuterar efter 3–5 dygn och varar i drygt en vecka. Inkubationstiden mellan smittan och de första symtomen är vanligen 9–11 dygn, men kan variera mellan 7 och 21 dygn.

Vad ska du göra om du misstänker att du har fått mässling?

Mässlingsfall med lindriga symptom sköts hemma. I fall du på basen av symptomen misstänker mässlingssmitta, ta kontakt till hälsovårdscentralen per telefon.

Kontaktinformation

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, vardagar kl. 8-16 per 06 347 7611

Vasa centralsjukhus, vardagar kl. 16-08, samt veckoslut och söckenhelger per telefon 06 213 1001

Förebyggande åtgärder

Vaccinering borde erbjudas åt alla ovaccinerade personer över 1 år. Enligt THLs direktiv behöver man inte erbjuda tidigarelagd vaccination i detta skede. Med tanke på MPR-vaccinet bör man komma ihåg vaccinets kontraindikationer. Vaccinet får ej ges åt barn under 6 månader, personer med immunbrist, ej heller åt gravida eller personer som har fått anafylaktisk reaktion av vaccin.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer det allmänna vaccinationsprogrammet. Barnen vaccineras vid ett års och 6 års ålder. De som utsatts för smitta kan få andra dosen tidigare som ett extra skydd, och bebisar mellan 6 månader och 1 år kan få första dosen tidigare inför en resa.

Kontrollera om du har vaccinationsskydd. Två doser av MPR-vaccin ger ett bra skydd mot mässling. De som är födda före 1970-talet har sannolikt haft mässling och fått skydd mot smittan via sjukdomen. Om ditt vaccinationsskydd är bristfälligt och om du inte vet om du har haft mässling tidigare, ta kontakt med rådgivningen.

Om du vill vaccinera dig, ta kontakt till Malax rådgivningen per telefon 050 592 3850 och 040 650 8029

Mer information om mässling hittar du här:
Institutet för hälsa och välfärd - Mässling och Vasa centralsjukhus

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, ledande läkare Lars-Erik Malm

Ytterigare information finns på följande länkar

https://drive.google.com/open?id=1hCHoZ2bJ2DPHIA-r4m_3ofNo2WWNe1v3                          https://drive.google.com/open?id=1-s9ZytYHMBUdzOn7aqeEEzlUyRvOkoUH


 

hvchemsida 

Senast uppdaterad 28.03.2019 11:07