Hälsovård

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

AKTUELLT

Åtgärder inom Malax-Korsnäs hälsovårdscentral under perioden 23.3-13.4.2020 p.g.a. coronapandemin

Målsättningen med dessa åtgärder är att minimera riskerna för smittspridning inom vården.

Läkarmottagning
Ta alltid kontakt per telefon med vårdbedömningen före ett eventuellt besök till hälsocentralen.
Vårdbedömningen vid Malax-Korsnäs hvc: vardagar kl. 8-16 tfn, 06 347 7645
Vårdbedömningen vid Korsnäs hälsogård: vardagar kl. 8-9 tfn, 040 650 8034.
På Korsnäs hälsogård ordnas sjukvårdsmottagning under vardagar med tidsbokning.
Patienter i behov av psykosociala tjänster uppmanas kontakta vårdbedömningen. Besökare som ska till läkarmottagningen går in genom huvuddörren och väntar i väntesalen som normalt.

Tandvård
Tandvården i Malax och Korsnäs upprätthåller tillsvidare vanlig mottagning för friska personer som inte tillhör riskgrupperna. Vid brådskande ärenden, kontakta tand- och munhälsovårdens tidsbokning.
Tandvårdsmottagningen i Malax: kl. 8-12, tfn 063477640
Tandvårdsmottagningen I Korsnäs: kl. 10-12, tfn 0406507994

Barn- och mödrarådgivning
Barn- och mödrarådgivningen i Malax fortsätter som normalt. Korsnäs barn- och mödrarådgivningsmottagning inkl. personal, flyttas tillfälligt för perioden 23.3-13.4 till Malax-Korsnäs hvc och nås på sina vanliga telefonnummer. Korsnäs barnrådgivning tfn 0504641747
Korsnäs mödrarådgivning tfn 0504641646

Fysikalen
Fysikalens mottagning i Korsnäs flyttas till Köpingsvägen 16 så att alla patienter i behov av fysikalens tjänster inom Malax-Korsnäs hvc koncentreras till samma ställe.

Företagshälsovård
Under tiden 30.3-6.4.2020 kontaktas vårdbedömningen även i ärenden som gäller företagshälsovård. Övriga tider fungerar företagshälsovården som normalt.

Skolhälsovård
Skolhälsovårdaren är tillgänglig enligt behov. Kontakta växeln vid Malax-Korsnäs hvc för tidsbokning, tfn 06 347 7611.

Seniormottagning
Friska personer i åldern 65+ utan flunssasymptom tas emot vid seniormottagningarna. Kontakta vårdbedömningen för tidsbokning. Mottagningarna håller öppet enligt följande:
Yttermalax, Köpingsvägen 10: tisdagar kl. 14-16
Övermalax: fredagar kl. 8-10
Petalax: måndagar kl. 8-10
Bergö: fredagar kl. 8-10
Korsnäs: tisdagar kl. 9.15-11


Information om corona
Om du misstänker coronavirussmitta, ring först hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård, tfn 06 347 7611.

Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken.
Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset  
Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.


Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar ca 7 800 personer och har verksamhetspunkter i kommunerna Malax och Korsnäs. Hälsovårdscentralen finns i Malax. 

Hälsovårdscentralens uppgift är att producera och utveckla hälso- och sjukvårdstjänster samt befrämja och upprätthålla befolkningens hälsa.


Alla personer som inte har Malax eller Korsnäs som hemkommun eller som inte har bytt hälsovårdscentral till Malax-Korsnäs hälsovårdscentral hänvisas till "samjouren" vid Vasa centralsjukhus enligt den överenskommelse som gjordes då den bildades. Det behövs ingen remiss eller vårdhänvisning från Malax-Korsnäs hvc.

Endast i akuta fall, då det är fråga om livsfara eller att sjukdomen kraftigt kommer att förvärras under samma dag och bli livshotande, kan en patient med annan hemkommun få vård vid vår hälsocentral.

Bäst är att uppge sin hemkommun redan vid första telefonkontakten eller mötet i "luckan" så att man redan där kan hänvisas till rätt instans.

Med vänliga hälsningar

Ledande läkare Lars Erik Malm                             Biträdande överläkare Magdalena Ivars


  

hvchemsida

Senast uppdaterad 20.03.2020 09:29