Hälsovård

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar ca 7 800 personer och har verksamhetspunkter i kommunerna Malax och Korsnäs. Hälsovårdscentralen finns i Malax. 

Hälsovårdscentralens uppgift är att producera och utveckla hälso- och sjukvårdstjänster samt befrämja och upprätthålla befolkningens hälsa.

 

 AKTUELLT

 INFLUENSAVACCINERING 2019

Gratis vaccin ges för

- alla barn 6 månader till 6 år
- gravida
- personer som hör till riskgrupp
- alla som fyllt 65 år
- närmaste kretsen till personer som har större risk än andra att insjukna i svårartad influensa
- värnpliktiga som inträder i beväringstjänst
- personal inom hälso- och socialvård

Vaccinationerna ges enligt följande (ingen tidsbeställning):

Malax-Korsnäs hvc: 
tisdag   26.11   kl. 13-15.30
tisdag   03.12   kl. 08-11
torsdag 12.12  kl. 15-18

Petalax seniormottagning:
tisdag 10.12  kl.13-15

Bergö hälsostation:
onsdag 27.11 kl. 13-15.30

Korsnäs hälsogård:
måndag 25.11 kl. 13-16
fredag    29.11 kl. 13-16
måndag 02.12 kl. 13-16
___________________________________________________________________________________________________________

Alla personer som inte har Malax eller Korsnäs som hemkommun eller som inte har bytt hälsovårdscentral till Malax-Korsnäs hälsovårdscentral hänvisas till "samjouren" vid Vasa centralsjukhus enligt den överenskommelse som gjordes då den bildades. Det behövs ingen remiss eller vårdhänvisning från Malax-Korsnäs hvc.

Endast i akuta fall, då det är fråga om livsfara eller att sjukdomen kraftigt kommer att förvärras under samma dag och bli livshotande, kan en patient med annan hemkommun få vård vid vår hälsocentral.

Bäst är att uppge sin hemkommun redan vid första telefonkontakten eller mötet i "luckan" så att man redan där kan hänvisas till rätt instans.

Med vänliga hälsningar

Ledande läkare Lars Erik Malm                             Biträdande överläkare Magdalena Ivars


  

hvchemsida

Senast uppdaterad 23.10.2019 09:52