Hälsovård

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar ca 7 800 personer och har verksamhetspunkter i kommunerna Malax och Korsnäs. Hälsovårdscentralen finns i Malax.

Hälsovårdscentralens uppgift är att producera och utveckla hälso- och sjukvårdstjänster samt befrämja och upprätthålla befolkningens hälsa.


Renoveringen av hälsovårdscentralen är klar:HVC karta 2017

HVC skylt 2017

 


 

hvchemsida 

Senast uppdaterad 12.10.2017 10:27