Jump to content Jump to search
Hälsovård

Hälsovård

Österbottens välfärdsområde svarar för Malax kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi. Kommunvisa servicenummer.

Viktiga kontaktuppgifter inom Österbottens välfärdsområde

Kundbetjäningscentralen 06 218 9000

 • Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt tillstånd och handledning till vår service.
 • Öppet vardagar kl. 8–16 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun).

Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning 06 218 9100

 • Ring oss då du vill boka en tid till tandläkaren, tandskötaren eller munhygienisten eller om du vill få information om vår service.
 • Öppet må–to kl. 7.30–16 och fre kl. 7.30–15 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun).

Telefonväxel 06 218 1111

 • Ring oss om du inte hittar de kontaktuppgifter du är ute efter.
 • Öppet vardagar kl. 7–17.

Hälso- och sjukvårdens jour 116 117

 • Ring oss då du behöver hjälp snabbt.
 • OBS! Om du behöver hjälp direkt, ring det allmänna nödnumret 112.
 • Öppet dygnet runt.

Social och krisjour 06 218 9555

 • Ring oss då du har ett brådskande behov av socialservice.
 • Öppet dygnet runt.

Allmänt nödnummer 112

 • Ring det allmänna nödnumret då du behöver hjälp direkt.
 • Öppet dygnet runt.

Webbtjänster
 • Våra elektroniska tjänster samt information om all vår service finns på adressen osterbottensvalfard.fi.

Senast uppdaterad 22.09.2022 13:19