Jump to content Jump to search
Hälsovård

Hälsovård

Österbottens välfärdsområde svarar för Malax kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi. Kommunvisa servicenummer.

Viktiga kontaktuppgifter inom Österbottens välfärdsområde

Bedömning av vårdbehov 06 218 9000
I samband med att du får ditt vårdbehov bedömt kan du även få egenvårdsanvisningar. Du kan också ges upplysning om vilken vårdenhet du ska kontakta vid behov.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Vardagar kl. 8–16

Munhälsovårdens tidsbeställning 06 218 9100
Mån-tor kl. 7.30–16, fre  kl. 7.30–15
Munhälsovårdens tidsbeställning, Malax-Korsnäs
Vardagar kl. 8–14

Fysioterapi
Adress: Köpingsvägen 16, 66100 Malax
Telefontid: mån-fre kl. 12.30-13, tfn 050 374 3919

Jourhjälpen 116 117
Betjänar varje dag dygnet runt.
När din egen hälsostation är stängd kan du ta kontakt med jourhjälpen om du får akuta hälsoproblem. Ring Jourhjälpen före du söker dig till jourmottagningen.

Allmänna nödnumret 112
Betjänar dig varje dag dygnet runt.
Ring det allmänna nödnumret om du behöver hjälp genast

Välfärdsområdets växel 06 218 1111

Vuxensocialt arbete 06 218 1111
Telefontid/tidsbeställning: vardagar kl. 8.30–9.30, Malmgatan 5, Malax
Om du behöver stöd i din livssituation kan du ringa en socialarbetare för att diskutera och starta en bedömning av ditt servicebehov.

Barn- och familjesocialarbete
Telefontid/tidsbeställning: vardagar kl. 8.30–9.30, Malmgatan 5, Malax
socialarbetare tf. 040 594 2657
socialarbetare, barnatillsyningsmannen mån, ons, tor tf. 06 218 7411
socialarbetare mån–fre, tf. 06 218 7409
socialhandledare tf. 050-538 1060

Hjälpmedelsservice 050 566 8520
Telefontid: mån–fre kl. 11–11.30
Öppentid i utlåningen: ti–tors kl. 14.00–15.00
Adress: Stampvägen 2

Vårdmaterialutdelning 040 650 8040
Telefontid ti–ons  kl. 9–11
Öppet för utdelning tis och ons 9–11

Lagret
Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Ingång via allmän medicinskavdelning, materialet finns i ett skåp genast till höger vid ingången.
Material som beställts till Korsnäs kan hämtas från Hälsogårdens förråd kl. 8–16. Diabetes vårdmaterial delas också ut i samband med diabeteskötarbesök.

Bedömning av behovet av hemvård
Om du är i behov av hemvård eller stödtjänster kontakta servicehandledningen i ditt område.
Övermalax hemvårdsdistrikt
tf. 050 502 7785, Malmbrinken 4
Yttermalax hemvårdsdistrikt

tf. 050 526 1169, Malmbrinken 4
Petalax hemvårdsdistrikt
tf. 050 441 4847, Petalax kyrktået 10 C
Bergö hemservicedistrikt
tf. 050 441 4847, Petalax kyrktået 10 C


Webbtjänster
Våra elektroniska tjänster samt information om all vår service finns på adressen osterbottensvalfard.fi.

Senast uppdaterad 29.05.2023 15:17