Jump to content Jump to search
Social- & hälsovård

Kontaktuppgifter

Österbottens välfärdsområde
svarar för malaxbornas social- och
hälsovårdstjänster fr.o.m. 1.1.2022.


Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Stampvägen 2, 66100 MALAX
Växel 06 218 7400
Vårdbedömning 06 218 7401
Laboratoriesvar 06 218 7403
Munhälsovård 06 218 7402

Socialt arbete och omsorg
Malmgatan 5, 66100 MALAX
Växel 06 218 1111

 

Senast uppdaterad 07.04.2022 11:43