Studerande sitter vid bord
12.2.2024

Sök studiestipendium senast måndag 11.3.2024

Hemkommunsstöd, 75 euro per termin

Kriterier för beviljande av hemkommunsstöd:

  • Heltidsstuderande vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.
  • Studeranden har Malax som hemort.
  • Beviljas för högst 6 terminer eller tre år.
  • Beviljas personer upp till 25 års ålder.

Till ansökan ska bifogas närvarointyg från skolan eller intyg över studieprestationer.

Ansökningsblankett. Du kan också hämta blanketten från Kommungården.

Ansökan med närvarointyg från studieinrättningen lämnas in senast måndag 11.3.2024 till Kommunstyrelsen i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi.

Senast uppdaterad: 08.09.2023 09:18