Flygbild Overmalax
22.3.2024

Ge dina kommentarer om framtidens boendepolitik!

Malax kommun bereder som bäst ett bostadspolitiskt program för åren 2024–2030. Vi vill göra ett så relevant bostadspolitiskt program som möjligt, som ska motsvara invånarnas behov av boende och främja företagens tillgång till arbetskraft och kunder i framtiden. Därför vill vi också höra dina kommentarer kring förslaget till bostadspolitiskt program!

Det bostadspolitiska programmet fokuserar på tre temaområden:

  • Hyresbostäder främjar tillväxt
  • Boendet beaktar mångfald
  • Planläggning skapar möjligheter


Förslag till bostadspolitiskt program 2024–2030

 

Ge dina kommentarer via länken nedan senast 14.4.2024.

Senast uppdaterad: 08.09.2023 09:18