Barn leker doktor Photo Christoffer Bjorklund
12.2.2024

Ansökningar till småbarnspedagogik, förskola och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Anmälan och ansökan om plats görs via en elektronisk ansökningsblankett.


Anmälan till förskolan (barn födda 2018) för verksamhetsåret 13.8.2024–30.5.2025 görs under tiden 12–25.2 2024. Ansökan om eventuell kompletterande småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen görs på samma blankett.


Ansökan om plats för morgon-och eftermiddagsverksamhet för skolbarn läsåret 2024–2025 görs under tiden 26.2–10.3.2024. Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i årskurs 1 och 2, och beviljas för ett läsår i taget.


Ansökan om plats till småbarnspedagogisk verksamhet vid daghem och gruppfamiljedaghem kan göras året runt enligt behov. Ansökan bör inlämnas senast fyra månader innan barnet behöver platsen. Inför hösten 2024 önskar vi att ni söker plats senast 31.3.2024 för att vi ska kunna ta ert önskemål i beaktande.

 

Småbarnspedagogiken har tagit i bruk ett nytt ansöknings- och faktureringsprogram Päikky Admin från 1.2.2024. Vi rekommenderar att ta i bruk Suomi.fi-tjänsterna om du önskar ta del av besluten direkt de görs. Du får beslutet om beviljad plats elektroniskt om du har godkänt mottagande av elektroniska meddelande i suomi.fi. Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom cirka sju arbetsdagar efter att beslutet skickats.

Senast uppdaterad: 08.09.2023 09:18