Servicepunkten

Servicepunkten

Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax (Kommungården).

Servicepunktens tjänster:

Kunddator
I Kommungården (aulan) finns en kunddator till allmänhetens användning. Här kan du söka information, skriva ut blanketter och sköta andra ärenden.

Folkpensionsanstalten (FPA)

OBS!  Folkpensionsanstalten har ingen mottagning i Malax

I Malax endast inlämning/utgivning av blanketter.
Folkpensionsanstaltens servicenummer. Besöksadress  Fredsgatan 24, Vasa, mån–fre kl. 9–16. Tidsbokning och blanketter finns på FPA:s webbplats.


OBS!
Polisinrättningens tillståndsservice har ingen mottagning i Malax.

Ring nödnumret 112 om du behöver brådskande hjälp från polisen.

 

 

Avbytarservice
Avbytarsekreteraren på plats i Kommungården i Malax mot tidsbeställning tfn 044 727 7956.
Verksamheten administreras av Pedersöre kommun, se webbplats.

Vasa arbets- och näringsbyrå

Arbets- och näringsbyråns broschyrer finns i kommungården. Tfn 029 505 6000. Se webbplats.

Welcome Office
Rådgivning och information om ärenden som berör migration. Rådgivare Aida Simidzija har kundmottagning måndagar kl. 9–16. Tfn 040 566 1572.
Se webbplats.
welcomoffice

 

 

Senast uppdaterad 08.02.2018 08:45