Jump to content Jump to search
Servicepunkten

Servicepunkten

Asiointipiste RGB ru su

Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax (Kommungården)
Öppet kl. 9–15, vardagar


Servicepunktens tjänster (fd Samservicebyrå):

Kunddator
I Kommungården (aulan) finns en kunddator till allmänhetens användning. Här kan du söka information, skriva ut blanketter och sköta andra ärenden.

Servicerådgivning
Servicepunkten har öppet kl. 9–15 vardagar. På plats finns servicerådgivaren som ger information om de tjänster som erbjuds vid servicepunkten, samt kan sköta enklare ärenden.

KelaFpa vari pieni

Vid Servicepunkten får du service i Folkpensionens (FPA) tjänster så som:
- lämna in och/eller hämta blanketter
- uträtta ärenden elektroniskt via servicepunktens kunddator
- boka telefontid till FPA
- råd om ansökningar och nättjänster

Personlig service fås från FPA i Vasa, besöksadress Fredsgatan 24, mån–fre kl. 10–16. På torsdagar endast mot tidsbeställning. Tidsbokning och blanketter finns på FPA:s webbplats.

Det enklaste är att boka tid till FPA på nätet: https://www.fpa.fi/boka-tid. Observera att tjänsten på nätet bara styr användaren till att boka telefontider. Genom att i bokningssystemet gå vidare och välja önskad kommun kan man ändå boka tid till ett serviceställe.

Övrigt:

Avbytarservice
Avbytarsekreteraren på plats i Kommungården i Malax mot tidsbeställning tfn 044 727 7956.
Verksamheten administreras av Pedersöre kommun, se webbplats.

Vasa arbets- och näringsbyrå
Arbets- och näringsbyråns broschyrer finns i kommungården. Tfn 029 505 6000. Se webbplats.

Welcome Office
Rådgivning och information om ärenden som berör migration. Rådgivare Aida Simidzija har kundmottagning varannan  måndag kl. 9–16. Tfn 040 566 1572.

welcomoffice

Senast uppdaterad 26.04.2023 14:55