Servicepunkten

Servicepunkten

Asiointipiste RGB ru su

 

Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax (Kommungården)
Öppet kl. 9–15, vardagar

Servicepunktens tjänster (fd Samservicebyrå):

Kunddator
I Kommungården (aulan) finns en kunddator till allmänhetens användning. Här kan du söka information, skriva ut blanketter och sköta andra ärenden.

Servicerådgivning
Servicepunkten har öppet kl. 9–15 vardagar. På plats finns servicerådgivaren som ger information om de tjänster som erbjuds vid servicepunkten, samt kan sköta enklare ärenden.

KelaFpa vari pieni

Vid Servicepunkten får du service i Folkpensionens (FPA) tjänster så som:
- lämna in och/eller hämta blanketter
- uträtta ärenden elektroniskt via servicepunktens kunddator
- boka telefontid till FPA
- råd om ansökningar och nättjänster

Personlig service fås från FPA i Vasa, besöksadress Fredsgatan 24, mån–fre kl. 10–16. På torsdagar endast mot tidsbeställning. Tidsbokning och blanketter finns på FPA:s webbplats.

Övrigt:

Avbytarservice
Avbytarsekreteraren på plats i Kommungården i Malax mot tidsbeställning tfn 044 727 7956.
Verksamheten administreras av Pedersöre kommun, se webbplats.

Vasa arbets- och näringsbyrå
Arbets- och näringsbyråns broschyrer finns i kommungården. Tfn 029 505 6000. Se webbplats.

Welcome Office
Rådgivning och information om ärenden som berör migration. Rådgivare Aida Simidzija har kundmottagning måndagar kl. 9–16. Tfn 040 566 1572.
Se webbplats.

welcomoffice

 

 

Senast uppdaterad 19.02.2019 15:48