Näringsliv

Näringsliv

Utveckling, planering och näringsliv i Malax sköts tillsammans med Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK).

Företagsrådgivares mottagning i Malax år 2019 följande onsdagar: 16.1. (se länk).
Malax kommuns ansvarsperson är företagsrådgivare
Olav Nylund
tfn 040 548 4334
olav.nylund@vasek.fi
www.vasek.fi

Hela personalens kontaktuppgifter hittar du på VASEKs webbsidor http://www.vasek.fi/kontakta-oss/personal. Där hittar du också personalens specialkompetenser och ansvarsområden.

I Vasaregionens företagsregister hittar du uppgifter om de närmare 8 000 företag verksamma i regionens kommuner. Anmäl ditt företags uppgifter till registret eller kontrollera att ditt företags uppgifter i registret är up to date.
https://vasek.yrityshakemistot.fi.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är ett regionalt utvecklingsbolag som inledde sin verksamhet hösten 2003 och ägs av kommunerna i Vasaregionen. Vasa, Korsholm, Malax, Korsnäs, Vörå, Laihela och Storkyro arbetar intensivt för att stärka Vasaregionens position som ett konkurrenskraftigt område.

VASEK har som uppgift att
- koordinera näringslivsrådgivning i regionen och producera branschvisa företagstjänster,
- verkställa regionala utvecklingsprojekt i anslutning till företagande och näringsliv samt
- marknadsföra regionen.

Bolaget samarbetar intensivt med kommunerna, näringslivet och med utbildning och forskning. Målet är att samla aktörer för diskussion och åtgärder för att främja regionens konkurrenskraft.

 Lite från VASEKs infokväll 12.9.2018

Har du en affärsidé? Vi hjälper

VASEK koordinerar regionala företagstjänster i Vasaregionen. Hos VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia får du råd och handledning när du grundar ett eget företag. Konfidentiell och kostnadsfri service ger verktyg till grundandet och vidareutveckling av en egen affärsverksamhet.
Boka tid till Startia, tfn 06 317 76 00
http://www.vasek.fi/starta-eget/

Har du frågor och funderingar om företagande och ditt företags framtida utveckling, ägar- eller generationsskiften eller om du vill ha information om internationalisering, så ska du vända dig till VASEK. VASEK erbjuder information, vägledning och råd, konfidentiellt och kostnadsfritt. Kontakta den företagsrådgivare som har din kommun som ansvarsområde eller vars specialkompetens bäst motsvarar dina behov.

 

IMG 2443

Norra Brinken 29.6.16 009

 

VASEK är med och stöder företagsmentorsverksamheten på Vasaregionen. Mentorskapet baserar sig på ömsesidigt förtroende. Företagsmentorn sparrar, förmedlar, bygger nätverk och broar samt söker lösningar på företagarens utmaningar med en utomståendes ögon. Mentorsverksamheten stödjer och främjar företagande och näringsverksamhet. Mentorerna ger sin expertis och erfarenhet till användning och nytta för företagare, organisationer, kommuner och andra aktörer. Mentorn fungerar frivilligt och utan ersättning. Närmare information om mentorsverksamheten i Vasaregionen: http://www.vasek.fi/mentorsverksamhet-i-vasaregionen/

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
Nedre torget 1 A
65100 VASA
växel 06 317 7600
fax 06 317 7611
e-post info@vasek.fi
http://www.vasek.fi

IMG 4132

IMG 4169

 

Senast uppdaterad 30.09.2019 13:41