Jump to content Jump to search
Näringsliv

Näringsliv

Senaste information angående coronaläget för företagen

Läs mera här.


Företagsrådgivning online eller ansikte mot ansikte — på kontoret, i företaget eller på kommungården

En av det kommunägda bolaget VASEKs huvuduppgifter är att ge företagsrådgivning till regionens företag. Nyföretagscentrum Startia å sin sida betjänar de som planerar entreprenörskap och att starta eget. VASEKs och Startias företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla frågor som rör företagsverksamhet under företagets hela livscykel. Företagstjänsterna är alltid avgiftsfria och konfidentiella.

Du kan boka tid till rådgivning på distans via VASEK och Startias bokningskalender. Personliga möten måste bokas per telefon.

– Våra företagsrådgivare är väldigt mycket på fältet, det vill säga besöker företag och jobbar även på distans. Så du kan boka video- och telefonmöten online, men om du vill träffa företagsrådgivare ansikte mot ansikte går det lättast genom att slå en signal åt företagsrådgivaren. Det är också enkelt att boka tid via vår info, säger direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

– Detta är ett av medlen i VASEKs hållbarhetsplan för att minska utsläppen från trafiken. När företagsrådgivare själva kan hantera sina kalendrar, kan man boka företagsbesök och möten till samma dagar och undviker sådana dagar när man kör från ena sidan av regionen till den andra och tillbaka igen, fortsätter han.

Företagsrådgivare Olav Nylund, som ansvarar för malax- och vöråföretagen, påminner också om att tidsanvändningen effektiviseras.

– Där det är möjligt försöker jag alltid tillbringa en hel arbetsdag i min ansvarskommun och ordna fler möten till samma dag och i samma riktning. På så sätt kan man lägga mer tid på att hjälpa företag än att sitta onödigt i bilen.

Företagsrådgivare ger rådgivning på distans både på hemmakontoret och på VASEKs kontor på Nedre torget. Fysiska möten kan bokas enligt företagarens önskemål, antingen till företagets lokaler, VASEKs kontor eller Malax kommungård. Företagsrådgivarna kommer också gärna på besök till företagets lokaler, där de eventuellt nödvändiga dokumenten är mer lättillgängliga.

Vare sig det är fråga om sättet att träffa, plats eller tid, vill vi alltid lyssna på företagarens önskemål!


Utveckling, planering och näringsliv i Malax sköts tillsammans med Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK).
VASEK är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av kommunerna i Vasaregionen. Vi betjänar regionens företag genom avgiftsfri företagsrådgivning till såväl blivande som befintliga företag. Regionutveckling och marknadsföring av regionen är också våra uppgifter.

VASEK koordinerar regionala företagstjänster i Vasaregionen.

Hos VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia får du råd och handledning när du grundar ett eget företag. Konfidentiell och kostnadsfri service ger verktyg till grundandet och vidareutveckling av en egen affärsverksamhet. https://www.vasek.fi/foretagstjanster/starta-eget

Har du frågor och funderingar om företagande och ditt företags framtida utveckling, ägar- eller generationsskiften eller om du vill ha information om internationalisering, så ska du vända dig till VASEK. VASEK erbjuder information, vägledning och råd, konfidentiellt och kostnadsfritt.
https://www.vasek.fi/foretagstjanster/befintliga-foretag-2/
https://www.vasek.fi/foretagstjanster/agarskiften

Boka tid hos företagsrådgivare på nätet https://www.vasek.fi/kontakta-oss-2/boka-tid-hos-foretagsradgivare
eller per telefon 06 317 7600.

Malax kommuns ansvarsperson är företagsrådgivare:
Olav Nylund
040 548 4334
olav.nylund@vasek.fi

Olav Nylund www

Våra kontaktuppgifter hittar du på VASEKs nätsidor https://www.vasek.fi/kontakta-oss-2


Företags- och serviceregister
I företags- och serviceregistret hittar du uppgifter om företag i Malax kommun och deras tjänster samt om hela regionens företag. Anmäl ditt företags uppgifter till registret eller kontrollera att ditt företags uppgifter i registret är up to date.

Malaxföretag i Vasaregionens företags- och serviceregister: https://vasek.yrityshakemistot.fi/maalahti


Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia
Nedre torget 1 A
65100 VASA
06 317 7600
info@vasek.fi
http://www.vasek.fi


Lediga företagstomter och verksamhetsutrymmen i hela regionen hittar du på vaasanseuduntoimitilat

Här finns ett pressmeddelande om tomtregistret

Företagstomter i Malax

Brinkens industriområde

Herrgårds köttrökeri

 

Fluorplast, Petalax

Strandlinjetrafik, Petalax

 

Senast uppdaterad 16.03.2022 15:52