Jump to content Jump to search
Näringsliv

Näringsliv

Senaste information angående coronaläget för företagen

Läs mera här.


Företagsrådgivning online eller ansikte mot ansikte — på kontoret, i företaget eller på kommungården

En av det kommunägda bolaget VASEKs huvuduppgifter är att ge företagsrådgivning till regionens företag. Nyföretagscentrum Startia å sin sida betjänar de som planerar entreprenörskap och att starta eget. VASEKs och Startias företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla frågor som rör företagsverksamhet under företagets hela livscykel. Företagstjänsterna är alltid avgiftsfria och konfidentiella.

Du kan boka tid till företagsrådgivning via VASEK och Startias bokningskalender.

Företagsrådgivare ger rådgivning på distans både på hemmakontoret och på VASEKs kontor på Nedre torget. Fysiska möten kan bokas enligt företagarens önskemål, antingen till företagets lokaler, VASEKs kontor eller Malax kommungård. Företagsrådgivarna kommer också gärna på besök till företagets lokaler, där de eventuellt nödvändiga dokumenten är mer lättillgängliga.

Vare sig det är fråga om sättet att träffa, plats eller tid, vill vi alltid lyssna på företagarens önskemål!


Utveckling, planering och näringsliv i Malax sköts tillsammans med Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK).
VASEK är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av kommunerna i Vasaregionen. Vi betjänar regionens företag genom avgiftsfri företagsrådgivning till såväl blivande som befintliga företag. Regionutveckling och marknadsföring av regionen är också våra uppgifter.

VASEK koordinerar regionala företagstjänster i Vasaregionen.

Hos VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia får du råd och handledning när du grundar ett eget företag. Konfidentiell och kostnadsfri service ger verktyg till grundandet och vidareutveckling av en egen affärsverksamhet. https://www.vasek.fi/foretagstjanster/starta-eget

Har du frågor och funderingar om företagande och ditt företags framtida utveckling, ägar- eller generationsskiften eller om du vill ha information om internationalisering, så ska du vända dig till VASEK. VASEK erbjuder information, vägledning och råd, konfidentiellt och kostnadsfritt.
https://www.vasek.fi/foretagstjanster/befintliga-foretag-2/
https://www.vasek.fi/foretagstjanster/agarskiften

Boka tid hos företagsrådgivare på nätet https://www.vasek.fi/kontakta-oss-2/boka-tid-hos-foretagsradgivare
eller per telefon 06 317 7600.

Malax kommuns ansvarsperson är företagsrådgivare:
Olav Nylund
040 548 4334
olav.nylund@vasek.fi

Olav Nylund www

Våra kontaktuppgifter hittar du på VASEKs nätsidor https://www.vasek.fi/kontakta-oss-2


Företags- och serviceregister
I företags- och serviceregistret hittar du uppgifter om företag i Malax kommun och deras tjänster samt om hela regionens företag. Anmäl ditt företags uppgifter till registret eller kontrollera att ditt företags uppgifter i registret är up to date.

Malaxföretag i Vasaregionens företags- och serviceregister: https://vasek.yrityshakemistot.fi/maalahti


Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia
Nedre torget 1 A
65100 VASA
06 317 7600
info@vasek.fi
http://www.vasek.fi


Lediga företagstomter och verksamhetsutrymmen i hela regionen hittar du på vaasanseuduntoimitilat

Här finns ett pressmeddelande om tomtregistret

Företagstomter i Malax

Brinkens industriområde

Herrgårds köttrökeri

 

Fluorplast, Petalax

Strandlinjetrafik, Petalax

 

Senast uppdaterad 15.06.2022 15:20