Jump to content Jump to search
Näringsliv

Näringsliv

Vasek ordnar webinarier för företagare

Vaseks evenemangskalender.

Senaste information angående coronaläget för företagen

Läs mera här.


VASEK och Startia betjänar elektroniskt
Coronaläget har stor inverkan på företagarna. Vår uppgift är att hjälpa - kontakta oss ifall ditt företag behöver hjälp. Vi har samlat på vår hemsida några länkar som kan vara till nytta för företagare. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Läs mera: https://www.vasek.fi/vasaregionens-utveckling-ab-vasek/kommunikation/nyheter/senaste-information-angaende-coronalaget-for-foretagen

Nyföretagscentrum Startias och VASEKs företagsrådgivning fortsätter inom ramarna av våra vanliga öppethållningstider, men vi använder endast elektroniska medel i kundkontakter. Du kan kontakta oss via e-post, per telefon eller genom att skicka den elektroniska blanketten. Via WhatsApp kan du också sköta tidsbokningar och göra förfrågningar.

Du kan diskutera med företagsrådgivaren per telefon, och även videokonferensmöte går enkelt att arrangera. Många företagsärenden kan skötas via e-post, eller genom att kombinera dessa olika medel.

Kontaktuppgifter och tidsbokning: https://www.vasek.fi/kontakta-oss-2/boka-tid-hos-foretagsradgivare/

Evenemangskalendern

Det går väldigt bra att jobba med affärsverksamhetsplanen på det webbaserade Lissu-programmet. Företagsrådgivaren kan kommentera din plan på nätet. Kontakta oss om du ännu inte har Lissu-lösenord.


Utveckling, planering och näringsliv i Malax sköts tillsammans med Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK).
VASEK är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av kommunerna i Vasaregionen. Vi betjänar regionens företag genom avgiftsfri företagsrådgivning till såväl blivande som befintliga företag. Regionutveckling och marknadsföring av regionen är också våra uppgifter.

VASEK koordinerar regionala företagstjänster i Vasaregionen.

Hos VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia får du råd och handledning när du grundar ett eget företag. Konfidentiell och kostnadsfri service ger verktyg till grundandet och vidareutveckling av en egen affärsverksamhet. https://www.vasek.fi/foretagstjanster/starta-eget

Har du frågor och funderingar om företagande och ditt företags framtida utveckling, ägar- eller generationsskiften eller om du vill ha information om internationalisering, så ska du vända dig till VASEK. VASEK erbjuder information, vägledning och råd, konfidentiellt och kostnadsfritt.
https://www.vasek.fi/foretagstjanster/befintliga-foretag-2/
https://www.vasek.fi/foretagstjanster/agarskiften

Boka tid hos företagsrådgivare på nätet https://www.vasek.fi/kontakta-oss-2/boka-tid-hos-foretagsradgivare
eller per telefon 06 317 7600.

Företagsrådgivares mottagning i Malax är varje månads tredje onsdag. Malax kommuns ansvarsperson är företagsrådgivare:

Olav Nylund
040 548 4334
olav.nylund@vasek.fi

Våra kontaktuppgifter hittar du på VASEKs nätsidor https://www.vasek.fi/kontakta-oss-2


Företags- och serviceregister
I företags- och serviceregistret hittar du uppgifter om företag i Malax kommun och deras tjänster samt om hela regionens företag. Anmäl ditt företags uppgifter till registret eller kontrollera att ditt företags uppgifter i registret är up to date.

Malaxföretag i Vasaregionens företags- och serviceregister: https://vasek.yrityshakemistot.fi/maalahti


Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia
Nedre torget 1 A
65100 VASA
06 317 7600
info@vasek.fi
http://www.vasek.fi


Lediga företagstomter och verksamhetsutrymmen i hela regionen hittar du på vaasanseuduntoimitilat

Här finns ett pressmeddelande om tomtregistret

Företagstomter i Malax

Brinkens industriområde

Herrgårds köttrökeri

 

Fluorplast, Petalax

Strandlinjetrafik, Petalax

 

Senast uppdaterad 21.08.2021 13:32