Miljöhälso- och veterinärvård

Miljöhälso- och veterinärvård

Miljöhälso- och veterinärvården handhas av Västkustens miljöenhets avdelning i Malax. Blanketter för livsmedelstillsyn och miljöhälsovård hittas här.

MILJÖHÄLSOVÅRD
Miljö- och hälsoinspektör
Marcella Pellas 
Kommungården i Malax
Malmgatan 5, 66100 Malax
Tfn 050 336 9860
e-post: fornamn.efternamn(at)korsholm.fi

VETERINÄRMOTTAGNING
Veterinär
Sofia Skog (mån–tors)
Länsmansvägen 1, 66100 Malax
Telefontid kl. 8–9: 050 338 1144
Tfn 050 338 1144 övrig tjänstetid fram till kl. 16.00.
e-post: fornamn.efternamn(at)korsholm.fi

Veterinär
Liisa Schreibmaier (fre)
Matuschvägen 7, 66270 Pörtom
Telefontid kl. 8–9: 0400 261 667
Tfn tjänstetid fram till kl. 16.00: 0400 261 667.
e-post: fornamn.efternamn(at)korsholm.fi


bobcat op

 

Senast uppdaterad 27.11.2019 10:29