Jump to content Jump to search
Päikky

Päikky

Päikky on sähköinen järjestelmä, jota käytetään varhaiskasvatuksessa lasten läsnäolon rekisteröintiin ja varhaiskasvatusaikojen suunnitteluun. Päikyssä voi myös lähettää ja vastaanottaa viestejä, ilmoittaa muutoksista varhaiskasvatuksen tarpeessa ja vastata kyselyihin.

Huoltajat kirjautuvat Päikkyyn tietokoneella tai Päikky Huoltaja -mobiilisovelluksessa. Päikyssä varataan lapsen varhaiskasvatusajat. Seuraavan viikon varhaiskasvatusajat on varattava Päikyssä viimeistään seitsemän kalenteripäivää etukäteen.

Suunnittele lapsen varhaiskasvatusajat mahdollisimman tarkasti. Päikkyyn ilmoitettujen aikojen perusteella jaetaan muun muassa henkilöstöresurssit, suunnitellaan pedagogista toimintaa ja henkilöstön työaikoja sekä tilataan tarvittava määrä aterioita.

Päikky Huoltaja, selainsovelluksen ohjeet

Päikky Huoltaja, mobiilisovelluksen ohjeet

Päivitetty 08.03.2023 13:55