Jump to content Jump to search
Hoitosopimus ja varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Hoitosopimus ja varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Hoitosopimus

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoito sekä päiväkodit
Jos lapsi on jatkuvasti varhaiskasvatuksessa vain osan kuukaudesta, hoitosopimus tehdään etukäteen joko 10 tai 16 päiväksi kuukaudessa. Lisäksi hoitosopimuksesta käy ilmi, onko hoito koko- vai osa-aikaista.

Näissä tapauksissa varhaiskasvatusmaksu perustuu hoitosopimukseen, joka tehdään varhaiskasvatusyksikössä (päiväkodit, esikoulut) tai perhepäivähoidon ohjaajan luona (ryhmäperhepäivähoito).

Hoitosopimus on voimassa vähintään 3 kuukautta eikä sitä muuteta tilapäisesti (poikkeuksena lomautukset ja työttömyys).

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Lapsen aloittaessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa sopimus tehdään iltapäivätoimintayksikössä tai perhepäivähoidon ohjaajan luona. Sopimuksesta käyvät ilmi ajat, jolloin lapsi osallistuu toimintaan, ja toimintapäivien tarve kuukaudessa. 

Mahdollisista muutoksista sopimukseen on ilmoitettava perhepäivähoidon ohjaajalle viimeistään ennen seuraavan kuukauden alkamista.

Irtisanominen

Paikka irtisanotaan kirjallisesti ennen kuin lapsi lopettaa varhaiskasvatuksessa tai aamu- ja itapäivätoiminnassa. On toivottavaa, että paikka irtisanotaan 30 päivää ennen lapsen viimeistä osallistumispäivää.

Paikka irtisanotaan lomakkeella. Lomakkeita saa myös varhaiskasvatusyksiköistä ja sivistysosastolta.

Jos paikkaa ei ole irtisanottu ennen lapsen viimeistä toimintaan osallistumispäivää, laskutus jatkuu kuun loppuun. Lomake jätetään varhaiskasvatusyksikköön tai sivistysosastolle kunnantalolle.

Hyväksytyt muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alussa.

Lapsilla, jotka ovat esiopetuksen lisäksi osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa tai osallistuvat aamu- ja iltapäivätoimintaan, on sopimus, joka päättyy kouluvuoden päättyessä. Paikkaa ei tarvitse irtisanoa, jollei lapsi lopeta osa-aikaista varhaiskasvatusta tai aamu- ja iltapäivätoimintaa aiemmin toimintavuoden aikana.

Esiopetuksessa syksyllä aloittavien lasten varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava, jos he eivät ole varhaiskasvatuksessa kesäkuukausina. Jos varhaiskasvatuspaikkaa käytetään kesäkuukausina, sopimus muutetaan automaattisesti esiopetuksen alkaessa osa-aikaiseksi.

Päivitetty 27.06.2017 10:31