Jump to content Jump to search
Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tärkein tehtävä on edistää terveyttä seuraamalla oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on edistää oppilaan terveyttä ja tukea tervettä kasvua ja kehittymistä yhdessä oppilaan, vanhempien tai huoltajien, opettajien ja muiden henkilöstöön kuuluvien kanssa. Kouluterveydenhuollossa halutaan myös auttaa terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä, jotta kaikki viihtyvät koulussa. Lisätietoja

Uuden asetuksen mukaan oppilas tapaa kouluterveydenhoitajan vuosittain. Terveystarkastuksissa keskustellaan muun muassa oppilaan koulunkäynnistä, kavereista ja vapaa-ajasta sekä ravintoon, liikuntaan, televisionkatseluun, tietokoneen käyttämiseen, pelaamiseen ja nukkumiseen liittyvistä tottumuksista. Vuosittain mitataan pituus ja paino sekä seurataan ryhtiä ja murrosiän kehitystä. Vanhempi on aina tervetullut mukaan oppilaan terveystarkastukseen (ilmoita osallistumisesta etukäteen puhelimitse).

Laajat terveystarkastukset tehdään vuosiluokilla 1 ja 5. Silloin oppilas tapaa sekä kouluterveydenhoitajan että lääkärin. Laajassa terveystarkastuksessa tarkastetaan myös näkö, kuulo, verenpaine ja hemoglobiini (vuosiluokalla 5).

Kouterveydenhoitajalle kuuluvat esimerkiksi seuraavat asiat:
- oppilaan iänmukainen terveysvalistus
- rokotukset (soita etukäteen)
- näön- ja kuulontarkastukset
- oppilaan kasvun ja ryhdin seuraaminen (ylimääräisiä tarkastuksia)
- todistukset erityisruokavalioista (allergiat tai muut yliherkkyydet)
- hemoglobiinin mittaaminen
- siteiden vaihtaminen, tikkien poisto ym.
- ”on olemassa”, kuuntelee oppilasta sekä tukee ja auttaa, jos ongelmia ilmenee
- on mukana koulujen oppilashuoltoryhmissä.

Vanhemmat tai huoltajat voivat ottaa kouluterveydenhoitajaan yhteyttä lapsensa terveyteen, kasvuun tai kehitykseen liittyvissä asioissa. Joskus auttaa, kun saa keskustella ajatuksistaan ja mietteistään jonkun ulkopuolisen kanssa.

Maalahden kouluterveydenhuolto, lisätietoja
Bergö skola, Petalax skola, Högstadiet i Petalax ja Gymnasiet i Petalax, puhelinaika klo 8–8.30, puh. 050 321 4920.
Övermalax skola, Yttermalax skola ja Maalahden suomenkielinen koulu, puhelinaika klo 8–8.30, puh. 050 327 3915.
Koulukuraattori klo 8–16, puh. 050 516 6289.

Terveystarkastukset vuosiluokittain
Vuosiluokilla 1 ja 5 laaja terveystarkastus eli terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus.

Terveydenhoitajan tarkastus
- näöntarkastus: lähinäkö, kaukonäkö (ei vuosiluokka 5)
- kuulontutkimus
- pituus ja paino
- ryhti, selkä ja jalat
- murrosiän kehityksen arviointi
- verenpaine
- terveysvalistus
- kyselylomake annetaan etukäteen täytettäväksi, ja se otetaan mukaan tarkastukseen. Huoltaja ja oppilas täyttävät lomakkeen yhdessä
- kyselylomakkeen vastaukset käydään läpi
- huoltajan on tärkeää olla mukana terveystarkastuksessa (vuosiluokka 1).

Lääkärintarkastus
Yleinen terveystarkastus.

Vuosiluokat 3 ja 4
- terveydenhoitajan tarkastus
- pituus ja paino
- ryhti, selkä ja jalat
- murrosiän kehityksen arviointi
- terveystarkastuksessa keskustellaan esimerkiksi oppilaan koulunkäynnistä, kavereista, vapaa-ajasta sekä ravintoon, liikuntaan, television katseluun, tietokoneisiin, pelaamiseen ja nukkumiseen liittyvistä tottumuksista
- tarvittaessa kuulon, näön, hemoglobiinin, verenpaineen tms. seuraaminen
- vanhempi on aina tervetullut mukaan (ilmoita osallistumisesta puhelimitse)
- tarvittaessa muita asioita.

Portalen för Elevhälsa

Päivitetty 16.09.2016 11:38