Jump to content Jump to search
Koulukuljetukset

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset 1.8.2015 alkaen
Kunta tarjoaa koulukuljetuksen oppilaan lähikouluun. Jos oppilas käy koulua muussa kuin lähikoulussaan, hänellä ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Kunnanvaltuuston päätökset 11.4.2013 § 69 ja 19.3.2015 § 26.

Koulukuljetukseen oikeutetut oppilaat:
1) esikoululaiset, joiden koulumatkan pituus on yli 3 kilometriä tai koulutien pistearvo on Koululiitu-ohjelman mukaan yli 180
2) 1.–2.-luokkalaiset, joiden koulumatkan pituus on yli 3 kilometriä tai koulutien pistearvo on Koululiitu-ohjelman mukaan yli 199
3) 3.–4.-luokkalaiset, joiden koulumatkan pituus on yli 4 kilometriä tai koulutien pistearvo on Koululiitu-ohjelman mukaan yli 215
4) 5.–9.-luokkalaiset, joiden koulumatkan pituus on yli 5 kilometriä tai koulutien pistearvo on Koululiitu-ohjelman mukaan yli 240.

Vaaralliset tiet
Jos tieosuuden arvellaan olevan vaarallinen, 1.–2.-luokkalaiset voivat saada koulukuljetuksen, vaikka heidän koulumatkansa olisi lyhyempi. Vaarallisia teitä ovat Maalahdentie sekä Rantatie, jos oppilas ei voi ylittää tietä alikulkukäytävän kautta.

Oppilaan noutopaikka
1.–2.-luokkalaisten on itse kuljettava lähimmälle isolle tielle korkeintaan 1,5 kilometriä. 3.–9.-luokkalaisten on kuljettava itse isolle tielle korkeintaan 3 kilometriä.

Lisätietoja koulukuljetuksista saa sivistysosastolta, puh. 040 650 7979 tai 050 462 6099.

 

Päivitetty 02.02.2023 19:42