Koulukuljetukset

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset 1.8.2015 alkaen
Kunta tarjoaa koulukuljetuksen oppilaan lähikouluun. Jos oppilas käy koulua muussa kuin lähikoulussaan, hänellä ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Kunnanvaltuuston päätökset 11.4.2013 § 69 ja 19.3.2015 § 26.

Koulukuljetukseen oikeutetut oppilaat:
1) esikoululaiset, joiden koulumatkan pituus on yli 3 kilometriä tai koulutien pistearvo on Koululiitu-ohjelman mukaan yli 180
2) 1.–2.-luokkalaiset, joiden koulumatkan pituus on yli 3 kilometriä tai koulutien pistearvo on Koululiitu-ohjelman mukaan yli 199
3) 3.–4.-luokkalaiset, joiden koulumatkan pituus on yli 4 kilometriä tai koulutien pistearvo on Koululiitu-ohjelman mukaan yli 215
4) 5.–9.-luokkalaiset, joiden koulumatkan pituus on yli 5 kilometriä tai koulutien pistearvo on Koululiitu-ohjelman mukaan yli 240.

Vaarallinen tie
Jos tieosuus katsotaan vaaralliseksi, 1.–2.-luokkalaiset voivat saada kuljetuksen, vaikka koulumatka olisikin alle 3 kilometriä. Vaarallisia teitä ovat Maalahdentie ja Rantatie.

Oppilaan noutopaikka
1.–2.-luokkalaisten on itse kuljettava lähimmälle isolle tielle korkeintaan 1,5 kilometriä. 3.–9.-luokkalaisten on kuljettava itse isolle tielle korkeintaan 3 kilometriä.

Lisätietoja koulukuljetuksista saa sivistysosastolta, puh. 040 650 7979 tai 050 462 6099.

 

Päivitetty 24.03.2017 11:00