Jump to content Jump to search
Kaksivuotinen esikoulu

Kaksivuotinen esikoulu

Maalahti osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Maalahden kunnan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuvaksi kokeilukunnaksi. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa elokuussa 2021 ja jatkuu toukokuun 2024 loppuun. Kaikki Maalahden päiväkodit osallistuvat kokeiluun. Kokeilu koskee vuosina 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia, siten että vuonna 2016 syntyneet lapset aloittavat kokeilussa tämän vuoden elokuussa.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia ‑kehittämisohjelmaa.

Kaksivuotinen esiopetus on maksutonta. Esiopetusta järjestetään neljä tuntia päivässä (klo 9–13) perusopetuksen työ- ja loma-ajat huomioiden. Jos lapsi osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen osuus on maksullista.

Kokeilun tarkoituksena on muun muassa vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita. Kaksivuotinen esiopetus antaa lapselle hyvät edellytykset vahvistaa sosiaalisia taitoja ja oppimisedellytyksiä. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten on laadittu oma esiopetussuunnitelma.

Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään esiopetukseen tai muuhun kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajat ovat saaneet kirjeitse tietoa kokeilusta (päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta), mikä kokeilutoimipaikka lapselle on osoitettu ja miten kuljetus esiopetukseen järjestetään.

Vuonna 2016 syntyneen lapsen hakeminen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun ja mahdolliseen täydentävään varhaiskasvatukseen:

Kaksivuotiseen esiopetukseen toimintavuodeksi 17.8.2021–31.5.2022 haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella.

Samalla lomakkeella haetaan myös mahdollista esiopetusta täydentävää var­hais­kasvatusta. (Rastita tällöin ruutu ”esikoulu ja päivähoito”.)

Hakemuslomake on palautettava viimeistään 18.5.2021.

Lisätietoja:

Stina-Britt Gullqvist
Varhaiskasvatuspäällikkö, Sivistysosasto
Puhelinaika klo 8.30–11.30

Päivitetty 30.12.2021 10:10