Jump to content Jump to search
Esiopetus

Esiopetus

Ilmoita vuonna 2014 syntynyt lapsesi esiopetukseen

Esiopetus on pakollista.

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Maksutonta esiopetusta järjestetään neljä tuntia päivässä. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatusta, tulee sähköisessä ilmoittautumislomakkeessa täyttää varhaiskasvatuksen tarve esiopetuksen lisäksi.

Esiopetus alkaa 18.8.2020 ja päättyy 31.5.2021.

Ruotsinkieliset esiopetusyksiköt:

Solhagenin päiväkoti, vs. päiväkodin johtaja Monica Wilhelms-Duvnäs, puh. 050 343 3482
Petalax förskola, vs. päiväkodin johtaja Monica Wilhelms-Duvnäs, puh. 050 343 3482
Bergön päiväkoti, vs. päiväkodin johtaja Isa Granqvist, puh. 040 632 6263
Yttermalax förskola, vs. päiväkodin johtaja Isa Granqvist, puh. 040 632 6263

Suomenkielinen esiopetus:
Maalahden suomenkielinen koulu, vs. rehtori Jessica Hyöty, puh. 050 436 0069

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti, ilmoittautumislomake.

Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 09.02.2020.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Stina-Britt Gullqvist,
puh. 050 401 8350 (klo 9–11.30), sähköposti: stina-britt.gullqvist@malax.fi

Ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään päiväkodeissa tai niiden välittömässä läheisyydessä. Suomenkielistä esiopetusta järjestetään Maalahden suomenkielisessä koulussa.

Esiopetus on maksutonta, ja sitä annetaan neljä tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulun työ- ja loma-aikoja, mutta esiopetus päättyy toukokuun viimeisenä arkipäivänä.

Esiopetuksen yhteydessä järjestetään esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Tästä peritään maksu, joka määräytyy prosenttiperusteisesti perheen koon ja bruttotulojen mukaan.

Esiopetus perustuu opetusministeriön antamiin perusteisiin ja kunnan vahvistettuun esiopetussuunnitelmaan. Kunnan esiopetussuunnitelma on esiopetusyksiköiden toimintasuunnitelmien pohjana.

Esiopetuspaikat:

Solhagenin päiväkoti
Päiväkodin johtaja
Yttermalax förskola
Päiväkodin johtaja

 

 

 

Petalax förskola
Päiväkodin johtaja

 


Bergön päiväkoti
Päiväkodin johtaja

 


Maalahden suomenkielinen koulu
Suomenkielinen esikoulu

Lilltelsarvägen 21, 66140 Övermalax
Monica Wilhelms-Duvnäs

Gula Månraketen


Maalahden Kirkkotie 5,
66100 Maalahti
Isa Granqvist

Blåsippan

Vitsippan

Thorshaantie 5, 66240 Petolahti
Monica Wilhelms-Duvnäs

 


Bergö Nyvägen 43 a, 66220 Bergö
Isa Granqvist


Måsen


Lilltelsarvägen 20, 66140 Övermalax

 


Lisätietoja:

Stina-Britt Gullqvist
Varhaiskasvatuspäällikkö, Sivistysosasto
Puhelinaika klo 8.30–11.30


Nina-Maria Enholm
Perhepäivähoidon ohjaaja, Sivistysosasto
Puhelinaika klo 9.00–11.30

Marie Löfholm
Erityislastentarhanopettaja, Sivistysosasto


Maria Korhonen
Erityislastentarhanopettaja, Sivistysosasto

Päivitetty 20.08.2020 09:16