Jump to content Jump to search
Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta

Kuntalaisaloite
Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty. Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista kuntalaisaloitteista ja toimenpiteistä, joihin niiden perusteella on ryhdytty. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä. Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle sen päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.
Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee, sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita palvelussa mukana oleville kunnille sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Verkkopalvelu: Kuntalaisaloite.fi

Seuraavia aloitteita valmistellaan tai ne ovat loppuun käsiteltyjä

Vuonna 2020 tai aiemmin jätetyt

10.1.2020 Aloite aktiviteettipuistoista Åminneen, Åminne Allaktivitetsförening
Tekninen lautakunta
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta

Loppuun käsiteltyjä 2019–2022

29.5.2022 Kuntalaisaloite hidasteesta Erikintielle - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 16.6.2022

22.6.2021 Kuntalaisaloite pyörätien jatkamisesta Brännanista Öjnaan, Asplund ym. - Loppuun käsitelty
Kunnanhallitus 13.12.2021
Kunnanvaltuusto 14.2.2022

28.5.2021 Kansalaisaloite Maalahden varhaiskasvatushenkilöstön työvaatteista, Svenska kvinnoförbundet i Malax ja päiväkotien henkilökunta - Loppuun käsitelty
Kunnanhallitus 1.11.2021

19.6.2019 Aloite kevyen liikenteen väylän suunnittelusta välille Åminne–Köpings, Svenska Kvinnoförbundet i Malax ja Åminne-Tuv Allaktivitetsförening - Loppuun käsitelty
Kunnanhallitus 15.3.2021

Aloite: Maalahden kunnassa otettava käyttöön 3 km:n vähimmäisetäisyys tuulivoimalan ja asutuksen / vapaa-ajan asutuksen välille - Loppuun käsitelty
Kunnanhallitus 29.3.2021
Kunnanhallitus 26.4.2021
Kunnanvaltuusto 27.5.2021

10.6.2015 Aloite, ei laajoja tuulivoimapuistoja keskelle asutusta, Pro Maalahden-Petolahden saaristo ry - Loppuun käsitelty
Kunnanhallitus 29.3.2021
Kunnanhallitus 26.4.2021
Kunnanvaltuusto 27.5.2021

9.12.2020 Aloite tievalaistuksen rakentamisesta, Nymansbackvägen-Alnäsvägen Övermalaxissa, Rönnback ym. - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 21.1.2021
Tekninen lautakunta 13.4.2021

17.8.2017 Aloite uuden perhepäivähoitokeskuksen sijainnista, Turtonen ym. - Loppuun käsitelty
Sivistyslautakunta 26.9.2017
Tekninen lautakunta 7.2.2018
Kunnanhallitus 12.2.2018
Sivistyslautakunta 13.2.2018
Sivistyslautakunta 13.2.2018
Kunnanvaltuusto 22.3.2018
Kunnanhallitus 26.3.2018
Kunnanvaltuusto 25.2.2021

14.4.2020 Aloite - Pysäyttäkää 5G Maalahdessa, Nyberg ym. - Loppuun käsitelty
Kunnanhallitus 15.2.2021

20.10.2020 Aloite hidasteista Viaksentielle, Nygård ym. - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 3.12.2020

18.9.2019 Aloite linja-autokatoksesta Emauksen linja-autopysäkille, Nylén - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 27.8.2020
Tekninen lautakunta 27.10.2020

8.8.2019 Aloite hidasteista Paxalintielle, Sandqvist - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 18.2.2020
Tekninen lautakunta 14.5.2020

18.6.2019 Aloite ulkoilupäiväkodista Maalahteen, Holms & Peltoniemi ym. - Loppuun käsitelty
Sivistyslautakunta 19.11.2019
Sivistyslautakunta 11.2.2020

4.12.2018 Aloite Klockarbackintien nopeusrajoituksesta, Martin - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 31.1.2019

6.4.2018 Aloite, sydäniskurit kunnan kouluihin, Strandberg - Loppuun käsitelty
Sivistyslautakunta 19.11.2019
Kunnanhallitus 20.1.2020

6.11.2018 Aloite resursseista eläkeläisten IT-taitojen kehittämistä varten, Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten - Loppuun käsitelty
Vanhusneuvosto 7.2.2019
Maalahden-Korsnäsin kansalaisopiston johtokunta 14.2.2019
Kunnanhallitus 6.5.2019
Kunnanvaltuusto 16.5.2019

20.7.2012 Aloite pyörätien jatkamisesta Brännosta Somppisvägenille, Vestergård ym. - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 15.12.2011 ja 31.10.2012
Tekninen lautakunta 25.4.2012 ja kunnanhallitus 29.5.2012
Tekninen lautakunta 28.5.2019
Kunnanhallitus 19.8.2019
Kunnanvaltuusto 19.9.2019
____________

Muita vaikutusmahdollisuuksia

Otakantaa.fi
Voit vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo niitä valmisteltaessa. Voit osallistua jo tarjolla oleviin keskusteluihin ja valmisteluihin tai käynnistää oman aiheesi. Otakantaa.fi on kaikille avoin, moniääninen kansalaisten, hallinnon ja päätöksentekijöiden kohtauspaikka.
Verkkopalvelu: Otakantaa.fi

Kansalaisneuvonta
Kansalaisneuvonta ohjaa oikeaan julkiseen palveluun ja neuvoo palveluiden käytössä.
Verkkopalvelu: Kansalaisneuvonta

 

Yhdenvertaisuus Maalahden kunnassa 2016

Asukaskyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että useimmat asiat toimivat kunnassa varsin hyvin, lue lisää.

Yhteenveto asukaskyselystä 

Päivitetty 12.08.2022 08:58