Jump to content Jump to search
Aloitteet

Aloitteet

Valtuustoaloitteet

Kunnanvaltuuston esityslistalla mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kunnan toimintaa ja hallintoa koskevia kirjallisia aloitteita. Aloite on jätettävä kirjallisena puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla kunnanhallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden valmistelu on tehtävä niin, että valtuusto voi päättää asiasta 12 kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä. Jos valtuusto palauttaa vastausehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi, vastaus aloitteeseen on annettava kuuden kuukauden kuluessa.

Kunnanvaltuusto valmistelee tai on käsitellyt loppuun seuraavat aloitteet:

Vuonna 2021 jätetyt

25.2.2021 ALOITE, Övermalaxin ja Köpingsin leikkipuistojen valaistus, SDP-ryhmä
Tekninen lautakunta

25.2.2021 ALOITE, selvitys Bergön uimarannan hyppylaiturin turvallisuudesta, SDP-ryhmä
Tekninen lautakunta

25.2.2021 ALOITE, kevyen liikenteen kokonaissuunnitelma, Appel ym.
Tekninen lautakunta

25.2.2021 ALOITE, avantouintipaikka Maalahteen, Nygård

25.2.2021 ALOITE, katsaus rakennushankkeista, joihin kunta osallistuu vuosina 2022–2023, Björkholm
Tekninen lautakunta

Vuonna 2020 tai aiemmin jätetyt

15.12.2020 Aloite kunnan tiedottajan viran perustamisesta, Rönnqvist ym.
Kunnanhallitus

8.10.2020 Aloite Bergön kotipalveluista, Söderholm ym.
Perusturvalautakunta 9.12.2020
Perusturvalautakunta

6.2.2020 Aloite Maalahden kunnassa toteutetusta saaristopolitiikasta, West ym.
Kunnanhallitus 15.6.2020
Kunnanvaltuusto 8.10.2020
Kunnanhallitus 23.8.2021
Kunnanvaltuusto

18.5.2017 Tori Yttermalaxiin, Tast
Tekninen lautakunta

2.2.2017 Uusi rivitalohanke Övermalaxiin, Bogren ym.
Tekninen lautakunta

Loppuun käsiteltyjä 2019–2021

ALOITE, kartoitusseteli vapaa-ajan asunnoille Maalahdessa, West - Loppuun käsitelty
Rakennuslautakunta 15.6.2021
Kunnanhallitus 21.6.2021
Kunnanvaltuusto 16.8.2021

16.3.2017 Mainospylväs, Enlund-Nisula - Loppuun käsitelty
Kehittämisjaosto 10.5.2021
Kunnanhallitus 17.5.2021
Kunnanvaltuusto 27.5.2021

14.6.2018 Pixnen urheilualueen kunnostaminen, Appel - Loppuun käsitelty
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 18.9.2019
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 28.11.2019
Nuorisovaltuusto 3.12.2019
Vapaa-aika-ja kulttuurilautakunta 24.3.2020
Nuorisovaltuusto 24.11.2020
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 26.11.2020
Tekninen lautakunta
Vammaisneuvosto
Vanhusneuvosto
Kunnanvaltuusto 25.2.2021

18.5.2017 Kielellisten vaikutusten arviointi ja kielistrategia, Tast - Loppuun käsitelty
Kunnanhallitus 15.2.2021
Kunnanvaltuusto 25.2.2021

17.11.2016 Kirjasto muutoksessa, Strandberg - Loppuun käsitelty
Kunnanvaltuusto 25.2.2021

13.2.2012 Kulttuuriagendan 21 hyväksyminen, Nygård - Loppuun käsitelty
Kunnanvaltuusto 25.2.2021

10.11.2008 Rantayleiskaavan tarkistaminen, Bogren ym. - Loppuun käsitelty
Kunnanvaltuusto 25.2.2021

19.9.2019 Aloite kunnan omistamien rakentamattomien tonttien hoidosta, Klockars ym. - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 27.8.2020
Kunnanhallitus 7.9.2020
Kunnanvaltuusto 8.10.2020

16.5.2019 Aloite Vägvikin uimarannasta ja monitoimitalosta, Bjurs ym. - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 14.5.2020
Kunnanhallitus 15.6.2020
Kunnanvaltuusto 8.10.2020

16.3.2017 Motion om lekparken i Köpings, Strandberg - Loppuun käsitelty
Kunnanvaltuusto 28.4.2020

27.9.2010 Pixnen tekonurmikenttä, Ollikainen - Loppuun käsitelty
Kunnanvaltuusto 28.4.2020

12.11.2012 Sivuteiden nimet, Stormblad ym. - Loppuun käsitelty
Nimistötoimikunta 25.6.2015
Kunnanvaltuusto 28.1.2016
Kunnanvaltuusto 28.4.2020

30.1.2014 Oikeudenmukainen arviointi kunnan liikenneturvallisuushankkeista, Strandberg - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta
Kunnanvaltuusto 28.4.2020

29.9.2016 Kaksikieliset koulut, Bengs-Lattunen och Donner - Loppuun käsitelty
Sivistyslautakunta 28.5.2019
Kunnanvaltuusto 28.4.2020

24.9.2012 Luonnonmukaista ruokaa päiväkodeissa ja kouluissa, Enlund-Nisula - Loppuun käsitelty
Sivistyslautakunta 19.11.2019
Kunnanhallitus 9.12.2019
Kunnanvaltuusto 6.2.2020

19.6.2019 Aloite tuen hakemisesta koululaisille tarjottavia hedelmiä ja kasviksia varten, Bogren ym. - Loppuun käsitelty
Sivistyslautakunta 19.11.2019
Kunnanhallitus 9.12.2019
Kunnanvaltuusto 6.2.2020

28.9.2017 Paxalintien tievalaistus, Bogren ja Donner - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 28.5.2019
Kunnanhallitus 9.9.2019
Kunnanvaltuusto 19.9.2019

29.6.2017 Bergön pohjoisosan infrastruktuurin kehittäminen, Klockars ym. - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 28.5.2019
Kunnanhallitus 19.8.2019
Kunnanvaltuusto 19.9.2019

18.5.2017 Uintiajat Övermalaxin uimahallissa, Nygård - Loppuun käsitelty
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 18.6.2019
Kunnanhallitus 9.9.2019
Kunnanvaltuusto 19.9.2019

13.6.2013 Åminnentien liikenneturvallisuus, Bogren ym. - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 28.5.2019
Kunnanhallitus 19.8.2019
Kunnanvaltuusto 19.9.2019

13.6.2011 Kävely- ja pyörätien jatkaminen Petolahdessa, Björkholm - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 28.5.2019
Kunnahallitus 19.8.2019
Kunnanvaltuusto 19.9.2019

Päivitetty 06.09.2021 08:46