Aloitteet

Aloitteet

Valtuustoaloitteet

Kunnanvaltuuston esityslistalla mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kunnan toimintaa ja hallintoa koskevia kirjallisia aloitteita. Aloite on jätettävä kirjallisena puheenjohtajalle. Aloite lähetetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla kunnanhallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden valmistelu on tehtävä niin, että valtuusto voi päättää asiasta 12 kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä. Jos valtuusto palauttaa vastausehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi, vastaus aloitteeseen on annettava kuuden kuukauden kuluessa.

Kunnanvaltuusto valmistelee tai on käsitellyt loppuun seuraavat aloitteet:

Vuonna 2020 jätetyt

6.2.2020 Aloite Maalahden kunnassa toteutetusta saaristopolitiikasta, West ym.

Vuonna 2019 jätetyt

19.9.2019 Aloite kunnan omistamien rakentamattomien tonttien hoidosta, Klockars ym.
Tekninen lautakunta

16.5.2019 Aloite Vägvikin uimarannasta ja monitoimitalosta, Bjurs ym.
Tekninen lautakunta

Vuonna 2018 jätetyt

14.6.2018 Pixnen urheilualueen kunnostaminen, Appel
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 18.9.2019
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 28.11.2019
Nuorisovaltuusto 3.12.2019
Vapaa-aika-ja kulttuurilautakunta

Vuonna 2017 tai aiemmin jätetyt

18.5.2017 Tori Yttermalaxiin, Tast
Tekninen lautakunta

18.5.2017 Kielellisten vaikutusten arviointi ja kielistrategia, Tast
Kunnanhallitus

16.3.2017 Motion om lekaparken i Köpings, Strandberg
Kommunstyrelsen

16.3.2017 Mainospylväs, Enlund-Nisula
Kehittämisjaosto

2.2.2017 Uusi rivitalohanke Övermalaxiin, Bogren ym.
Tekninen lautakunta

17.11.2016 Kirjasto muutoksessa, Strandberg
Sivistyslautakunta

29.9.2016 Kaksikieliset koulut, Bengs-Lattunen och Donner
Sivistyslautakunta 28.5.2019
Sivistyslautakunta

30.1.2014 Oikeudenmukainen arviointi kunnan liikenneturvallisuushankkeista, Strandberg
Tekninen lautakunta

12.11.2012 Sivuteiden nimet, Stormblad ym.
Nimistötoimikunta 25.6.2015
Kunnanvaltuusto 28.1.2016

13.2.2012 Kulttuuriagendan 21 hyväksyminen, Nygård
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta

27.9.2010 Pixnen tekonurmikenttä, Ollikainen
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta

10.11.2008 Rantayleiskaavan tarkistaminen, Bogren ym.
Tekninen lautakunta

Loppuun käsiteltyjä 2019–2020

24.9.2012 Luonnonmukaista ruokaa päiväkodeissa ja kouluissa, Enlund-Nisula
Sivistyslautakunta 19.11.2019
Kunnanhallitus 9.12.2019
Kunnanvaltuusto 6.2.2020

19.6.2019 Aloite tuen hakemisesta koululaisille tarjottavia hedelmiä ja kasviksia varten, Bogren ym.
Sivistyslautakunta 19.11.2019
Kunnanhallitus 9.12.2019
Kunnanvaltuusto 6.2.2020

28.9.2017 Paxalintien tievalaistus, Bogren ja Donner - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 28.5.2019
Kunnanhallitus 9.9.2019
Kunnanvaltuusto 19.9.2019

29.6.2017 Bergön pohjoisosan infrastruktuurin kehittäminen, Klockars ym. - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 28.5.2019
Kunnanhallitus 19.8.2019
Kunnanvaltuusto 19.9.2019

18.5.2017 Uintiajat Övermalaxin uimahallissa, Nygård - Loppuun käsitelty
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta 18.6.2019
Kunnanhallitus 9.9.2019
Kunnanvaltuusto 19.9.2019

13.6.2013 Åminnentien liikenneturvallisuus, Bogren ym. - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 28.5.2019
Kunnanhallitus 19.8.2019
Kunnanvaltuusto 19.9.2019

13.6.2011 Kävely- ja pyörätien jatkaminen Petolahdessa, Björkholm - Loppuun käsitelty
Tekninen lautakunta 28.5.2019
Kunnahallitus 19.8.2019
Kunnanvaltuusto 19.9.2019

Päivitetty 17.02.2020 13:22