Jump to content Jump to search
Luottamuselimet

Luottamuselimet

Maalahden kunnan toimintaa ohjaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat.

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä toimielin. Kunnanvaltuustossa on 27 jäsentä, jotka valitaan kunnallisvaaleissa joka neljäs vuosi. Kunnanvaltuusto päättää esimerkiksi kunnan talousarviosta ja valitsee jäsenet lautakuntiin.

Kunnanhallituksella on päävastuu kunnan toiminnan johtamisesta ja ohjauksesta. Kunnanhallituksessa on 11 jäsentä. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta siten, että kunnanvaltuuston asettamat linjaukset ja tavoitteet toteutetaan. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa muissa viranomaisissa.

Lautakunnan tehtävänä on vastata kunnan tarjoamien palvelujen toteuttamisesta lain ja asetusten mukaisesti. Lautakunta päättää oman erikoisalansa asioista ja siitä, miten lautakunnan toiminnalle myönnetyt talousarviomäärärahat jaetaan.

Kunta nimeää  edustajia myös muihin kunnan toimielimiin, säätiöihin ja kuntien välisiin toimielimiin.

Päivitetty 13.01.2016 12:22