Lomakkeet & e-palvelut

Lomakkeet & e-palvelut


Asuminen

Asuntohakemus (539 KB)

Kulttuuri ja vapaa-aika

Avustuslomake 2015 (194 KB)

Lapset ja koulutus


Muut

Kotikuntatuki (544 KB)

Rakennustarkastus

Rakennusjärjestys  (480 KB) Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.5.2002

Sosiaalipalvelut


Tekninen osasto

Tonttihakemus (408 KB)

Terveyspalvelut


Vesihuolto

Sopimuksen siirto (334 KB)

Ympäristö

Aumausilmoitus (131 KB)