Jump to content Jump to search
Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit 2021

Vaalitulokset
Vaalitulokset
Kuntavaalien tulokset julkaistaan Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelussa. Vaalien alustava tulos selviää jo vaalipäivän iltana. Kunnan keskusvaalilautakunta suorittaa äänten tarkastuslaskennan vaalipäivää seuraavana maanantaina ja vahvistaa vaalien tuloksen kunnassa vaalipäivää seuraavana keskiviikkona.

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Äänestys alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00. Maalahden kunnan äänestysalueet ja -paikat ovat:

Äänestysalue
1. Bergö 
2. Yttermalax
3. Övermalax
4. Långåminne
5. Petolahti-Nyby
6. Pohjois-Pirttikylä

Äänestyspaikka 
Bergö skola
Maalahden kunnantalo
Övermalax skola   
Strimman, nuorisoseurantalo
Gymnasiet i Petalax
Norrbackin kylätalo

Osoite
Bredhällanintie 61c
Malminkatu 5
Myllykuja 8
Porintie 1517a
Mamrentie 13
Porintie 3286a

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.–8.6.2021 seuraavasti:

Maalahden kunnantalo, Malminkatu 5, 66100 Maalahti
keskiviikko 26.5. – perjantai 28.5.
sunnuntai 30.5.
maanantai 31.5. – perjantai 4.6.
lauantai 5.6. – sunnuntai 6.6.
maanantai 7.6. – tiistai 8.6.


klo 09.00–16.00
klo 10.00–13.00
klo 09.00–16.00
klo 10.00–13.00
klo 09.00–16.00

Petolahden kirjasto, Mamrentie 11, 66240 Petolahti
torstai 27.5.


klo 14.00–17.00

Övermalax skola, Myllykuja 8, 66140 Övermalax
lauantai 29.5.


klo 10.00–13.00


Bergön kirjasto, Bredhällanintie 61 c, 66220 Bergö
maanantai 31.5.


klo 14.00–17.00 

Kotiäänestys. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuvalla omaishoitajalla, jolla on omaishoitosopimus ja jonka kotikunta on Maalahti, on myös oikeus kotiäänestykseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16.00 hallintosihteeri Helena Engrenille, Malminkatu 5, 66100 Maalahti, malax@malax.fi, puh. 040 650 7981.

Laitosäänestys: ennakkoäänestys järjestetään laitoksissa vaalitoimikunnan ilmoittamana ajankohtana..

Äänestäjän on äänestäessään todistettava henkilöllisyytensä.

Maalahden keskusvaalilautakunta

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Päivitetty 01.07.2021 10:27