Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit 2017

Vaalien tulostietoja julkaistaan ensimmäisen kerran vaalipäivän äänestyksen päätyttyä 9.4.2017 klo 20 vaalit.fi-sivuilla. Tulostietoja päivitetään laskennan edetessä.


Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017
. Äänestys alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00. Maalahden kunnan äänestysalueet ja -paikat ovat:

Äänestysalue
1. Bergö 
2. Yttermalax
3. Övermalax
4. Långåminne
5. Petolahti-Nyby
6. Pohjois-Pirttikylä

Äänestyspaikka 
Bergö skola
Maalahden kunnantalo
Övermalax skola   
Strimman, nuorisoseurantalo
Petalax skola 
Norrbackin kylätalo

Osoite
Bredhällanintie 61c
Malminkatu 5
Myllykuja 8
Porintie 1517a
Thorshaantie 5
Porintie 3286a

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.–4.4.2017 seuraavasti:

Maalahden kunnantalo, Malminkatu 5, 66100 Maalahti
keskiviikko 29.3. – perjantai 31.3.
lauantai 1.4. – sunnuntai 2.4.
maanantai 3.4. – tiistai 4.4.


klo   8.00–16.00
klo 12.00–15.00
klo   8.00–19.00

Bergön kirjasto, Bredhällanintie 61 c, 66220 Bergö
torstai 30.3.


klo 15.00–18.00

Övermalax skola, Myllykuja 8, 66140 Övermalax
perjantai 31.3.


klo 14.00–17.00

Petolahden kirjasto, Mamrentie 11, 66240 Petolahti
maanantai 3.4.


klo 15.00–18.00 

Kotiäänestys. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 28.3.2017 ennen klo 16.00 hallintosihteeri Helena Engrenille, Malminkatu 5, 66100 Maalahti, malax@malax.fi, puh. 040 650 7981. Kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuvalla omaishoitajalla, jolla on omaishoitosopimus ja jonka kotikunta on Maalahti, on myös oikeus kotiäänestykseen.

Laitosäänestys järjestetään laitoksissa vaalitoimikunnan ilmoittamana ajankohtana.
Äänestäjän on äänestäessään todistettava henkilöllisyytensä.

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 10.3.2017 alkaen kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivustolla www.maalahti.fi. Ehdokaslistojen yhdistelmä jaetaan kaikille kotitalouksille, ja sen voi pyytää keskusvaalilautakunnalta, puh. 050 527 9210.

Maalahden keskusvaalilautakunta

 

Maalahden kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä (PDF)

kuntavaalit

Kuntavaalit.fi kertoo lisää vaaleista, ja sieltä voit lukea uutisia.

Oikeusministeriön vaalisivu Vaalit.fi
- Koko maa, ehdokkaat

Päivitetty 28.09.2017 08:59