Jump to content Jump to search
Asukkaiden kuuleminen

Asukkaiden kuuleminen

Luonnos Maalahden kunnan ensimmäiseksi kestävän kehityksen strategiaksi, vuosiksi 2021–2025, on laadittu. Strategiassa on tunnuslause ”Se kestää 100 vuotta” ja kolme tavoitetta:

1. Kasvihuonekaasupäästöt pienenevät 10 prosentilla vuodesta 2021 vuoteen 2025.

2. Maalahti rakentaa puusta strategisena valintana.

3. Maalahti on hiilineutraali vuonna 2030.


Strategia on jaettu kolmeen teema-alueeseen:
A) Kestävä yhdyskuntarakenne – suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.
B) Kestävä tuotanto ja kulutus.
C) Kestävä kehitys on johtosana kaikissa uusissa yhteistöissä ja hankkeissa.

Tavoitteena on ollut strategian pitäminen lyhyenä, selkeänä ja konkreettisena. Strategiaan sisältyy myös rakennustekninen tarkistuslista. Tässä ensimmäisessä strategiassa on valittu keskittyminen omaan ydintoimintaan ja aloitettu siitä. Tällä strategialla ja kunnan toiminnassaan toteuttamilla toimenpiteillä haluamme kuitenkin innoittaa muita, niin asukkaita kuin yrityksiäkin, elämään ja toimimaan kestävällä tavalla – pienet arjessa tekemämme valinnat ovat myös tärkeitä.

Strategiaa työstetään eteenpäin lautakunnilta, johtokunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä saatavilla lausunnoilla, työryhmän keskusteluilla ja asiantuntijoiden kanssa keskustelemalla. Tavoitteena on, että kunnanvaltuusto voi hyväksyä strategian loppusyksyllä 2021.

Haluamme antaa myös asukkaille mahdollisuuden kommentoida strategiaa ja antaa sitä koskevia parannusehdotuksia. Voit antaa kommenttisi alla olevalla lomakkeella:

det ska halla fi2

Kestävän kehityksen strategia, luonnos (PDF)

Rakennustekninen tarkistuslista (PDF)

Päivitetty 17.06.2021 15:21