Jump to content Jump to search
Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Maalahdessa kestävä kehitys on keskiössä.

Inom projektet Hållbara, energieffektiva byggnader som främjar cirkulär ekonomi - från processbeskrivning till förverkligande, som pågår under åren 2023–2024, är syftet att utarbeta processer som på ett konkret sätt implementerar hållbarhetsaspekter i fastighetsplanering- och byggprocesser med beaktande av fastighetens hela livscykel. Se mera information på projektsidan och undersidorna.

Vuosina 2021–2022 on käynnissä hanke Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen – askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Hankkeen tarkoituksena on lisätä kestävyyttä Maalahdessa energiatehokkailla ratkaisuilla. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Lisätietoa hankesivuilla.

Hankkeessa Strateginen valinta – julkinen puurakentaminen, joka oli käynnissä vuosina 2020–2021, keskityttiin Petolahden uuteen lukiorakennukseen ja puurakentamiseen. Hankkeen puitteissa on laadittu kunnan ensimmäinen kestävän kehityksen strategia. Strategiaan kuuluu myös rakennusstrateginen tarkistuslista. Hanketta rahoitti ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma. Lisätietoa hankesivuilla.

det ska halla fi2

 

Päivitetty 03.02.2023 16:25