Jump to content Jump to search
Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Maalahdessa kestävä kehitys on keskiössä.

Hankkeessa Kestävät, energiatehokkaat kiertotaloutta edistävät rakennukset – prosessikuvauksesta toteuttamiseen, joka on käynnissä vuosina 2023–2024, on tarkoituksena laatia prosesseja, jotka konkreettisella tavalla toteuttavat kestävyysnäkökulmia kiinteistösuunnittelu- ja rakennusprosesseissa kiinteistön koko elinkaari huomioiden. Lisätietoja hankesivulta ja alasivuilta.

Vuosina 2021–2022 on käynnissä hanke Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen – askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Hankkeen tarkoituksena on lisätä kestävyyttä Maalahdessa energiatehokkailla ratkaisuilla. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Lisätietoa hankesivuilla.

Hankkeessa Strateginen valinta – julkinen puurakentaminen, joka oli käynnissä vuosina 2020–2021, keskityttiin Petolahden uuteen lukiorakennukseen ja puurakentamiseen. Hankkeen puitteissa on laadittu kunnan ensimmäinen kestävän kehityksen strategia. Strategiaan kuuluu myös rakennusstrateginen tarkistuslista. Hanketta rahoitti ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma. Lisätietoa hankesivuilla.

det ska halla fi2

 

Päivitetty 16.02.2023 12:39