Jump to content Jump to search
Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Äänestys alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Maalahden kunnan äänestysalueet ja -paikat ovat:

Äänestysalue
1. Bergö 
2. Yttermalax  
3. Övermalax
4. Långåminne
5. Petolahti-Nyby
6. Pohjois-Pirttikylä

Äänestyspaikka
Bergö skola
Maalahden kunnantalo
Övermalax skola
Strimman, nuorisoseurantalo
Petalax skola 
Norrbackin kylätalo

Osoite
Bredhällanintie 61c
Malminkatu 5
Myllykuja 8
Porintie 1517a
Thorshaantie 5
Porintie 3286a                 


Ennakkoäänestys toimitetaan 22.–28.3.2023
seuraavasti:

Maalahden kunnantalo, Malminkatu 5, 66100 Maalahti
keskiviikko 22.3. – perjantai 24.3..
sunnuntai 26.3.
maanantai 27.3.
tiistai 28.3.


klo   9.00–16.00
klo   10.00–13.00
klo   9.00–16.00
klo   9.00–18.00 

Bergön kirjasto, Bredhällanintie 61c, 66220 Bergö
torstai 23.3.


klo 14.00–17.00

Övermalax skola, Myllykuja 8, 66140 Övermalax
lauantai 25.3.


klo 10.00–13.00

Petolahden kirjasto, Mamrentie 11, 66240 Petolahti
maanantai 27.3.


klo 14.00–17.00

Kotiäänestys 
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 21.3.2019 klo 16.00 hallintosihteeri Helena Engrenille, Malminkatu 5, 66100 Maalahti, malax@malax.fi, puh. 040 650 7981. Kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuvalla omaishoitajalla, jolla on omais­hoito­sopimus ja jonka kotikunta on Maalahti, on myös oikeus kotiää­nes­tykseen.

Laitosäänestys
Ennakkoäänestys järjestetään laitoksissa vaalitoimikunnan ilmoitta­ma­na ajankohtana.

Äänestäjän on äänestäessään todistettava henkilöllisyytensä.

Maalahden keskusvaalilautakunta

 

Oikeusministeriön vaalisivu Vaalit.fi kertoo lisää vaaleista ja sieltä voit lukea uutisia.

 

Päivitetty 09.03.2023 14:19