Jump to content Jump to search
Aluevaalit 2022

Aluevaalit 2022

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Äänestys alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00. Maalahden kunnan äänestysalueet ja -paikat ovat:

Äänestysalue
1. Bergö 
2. Yttermalax
3. Övermalax
4. Långåminne
5. Petolahti-Nyby
6. Pohjois-Pirttikylä

Äänestyspaikka 
Bergö skola
Maalahden kunnantalo
Övermalax skola   
Strimman, nuorisoseurantalo
Petalax skola
Norrbackin kylätalo

Osoite
Bredhällanintie 61c
Malminkatu 5
Myllykuja 8
Porintie 1517a
Thorshaantie 5
Porintie 3286a

Ennakkoäänestys toimitetaan 12.–18.1.2021 seuraavasti:

Maalahden kunnantalo, Malminkatu 5, 66100 Maalahti
keskiviikko 12.1. – perjantai 14.1.
sunnuntai 16.1.
maanantai 17.1.
tiistai 18.1.


klo 09.00–16.00
klo 10.00–13.00
klo 09.00–16.00
klo 09.00–18.00

Bergön kirjasto, Bredhällanintie 61 c, 66220 Bergö
torstai 13.1.


klo 14.00–17.00

Övermalax skola, Myllykuja 8, 66140 Övermalax
lauantai 15.1.


klo 10.00–13.00


Petolahden kirjasto, Mamrentie 11, 66240 Petolahti
maanantai 17.1.


klo 14.00–17.00 

Kotiäänestys. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuvalla omaishoitajalla, jolla on omaishoitosopimus ja jonka kotikunta on Maalahti, on myös oikeus kotiäänestykseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 11.1.2021 klo 16.00 hallintosihteeri Helena Engrenille, Malminkatu 5, 66100 Maalahti, malax@malax.fi, puh. 040 650 7981.

Laitosäänestys: ennakkoäänestys järjestetään laitoksissa vaalitoimikunnan ilmoittamana ajankohtana..

Äänestäjän on äänestäessään todistettava henkilöllisyytensä.

Maalahden keskusvaalilautakunta

Aluevaalien ehdokkaat

Päivitetty 25.12.2021 16:17