Ungdom

Ungdom

MUngdomsfullmaktige soker medlemmar 2018 19 v3

Du anmäler intresse att vara med i Malax ungdomsfullmäktige geom att fylla i blanketten HÄR

Ungdomsfullmäktiges möteskallelse till mötet 11.10.2018 finns HÄR

Ungdomar får sommarjobb inom äldrevården

Du jobbar två veckor, fyra timmar/dag och erhåller 280 euro i lön. Till arbetsuppgifterna hör att gå på promenader med de äldre, sysselsätta dem och hjälpa till med småsysslor. Vi önskar att den som söker arbetet är Malaxbo. Du bör vara öppen, ansvarsfull och ha ett intresse för äldre människor. Om du är intresserad av att i framtiden arbeta inom äldrevården är det en fördel.

Skriv en kortfattad ansökan där du berättar lite om dig själv, hur gammal du är, vad du har för intressen, varför just du skulle passa för jobbet, eventuella arbetserfarenheter, framtidsutsikter och kontaktuppgifter.
Skicka in din ansökan senast den 31 mars 2018 till: Malax kommun/ungdomsrådet, Malmgatan 5, 66100 Malax eller e-post till: ungdom@malax.fi.

Har du några frågor kan du kontakta Kristoffer Nykopp, tfn 045 3411 590.

Skolan i rörelse!
Bild1
Fritids- och kulturnämnden leder tillsammans med Korsnäs kommun Skolan i rörelse-projektet.  Skolan i rörelse jobbar med att få skolvardagen mera rörlig och öka elevernas intresse för att röra på sig mera. Vi vill tillsammans med föräldrar, lärare och alla övriga som jobbar med våra barn och ungdomar skapa en mera rörlig skola.

Vårt mål är att skolan ska erbjuda intressanta motionsalternativ förutom skolgymnastiken. Vi vill förbättra våra skolgårdar, hitta på nya saker till rasterna, ordna temadagar, skaffa nya redskap osv. Våra största fiender är olika digitala medier såsom mobiltelefoner samt dator- och tv-spel, där behöver varje familj själva begränsa skärmtiden. Skärmtiden borde inte vara mera än max. två timmar per dag.

I högstadiet ordnas en gratis eftermiddagsklubb som erbjuder olika sporter, rörelseraster finns på programmet och temadagar. Alla ungdomar i högstadiet och gymnasiet har möjlighet att komma på gratis cirkelträning i både Korsnäs och Malax.

Våra yngre barn i årskurserna 1-6, har rastlekledare i en del skolor periodvis, är ute på promenad med hela skolan minst en gång i veckan och efter skolan ordnas gratis WAU sporttisklubb för åk 1-2 och Power Club för åk 3-6. Vi har också en rörelsekärra som är fullproppad med intressanta motions och lekredskap. Rörelsekärran cirkulerar mellan de olika skolorna i Malax.

Power Club, klubbverksamhet för åk 3-6

Power Club är en motionsklubb inriktad på nykterhet, hälsosam livsföring och goda värderingar. Mera information finns under rubriken Nykterhet.

Preliminär lista över Power Club-ledarna 2018-19:

PC

PC2
Bild3

 

Kompendie för ledarna finns HÄR.

Ifyllbar lista för löneutbetalning för Power Club-ledare finns HÄR

En tom deltagarlista för utskrift på papper finns HÄR

 

 WAU rf

För årskurs 1-2 köper kommunen tjänster av WAU rf som ordnat motionsklubbar genast efter skoltid. 

Malax ungdomsråd

Målet med ett ungdomsråd är att få ungdomarnas röst och åsikter hörda i frågor som berör dem och deras omgivning. Genom ungdomsrådets verksamhet blir ungdomarna mer intresserade av samhällsfrågor, närmiljön och politik.

Kort om reglerna för Malax ungdomsråd (MUR):
Malax ungdomsråd är ett partipolitiskt obundet organ som bevakar barn- och ungdomsärenden inom Malax kommun. MUR består av 8-14 medlemmar med rösträtt. Mötena är öppna för alla i kommunen mantalsskrivna ungdomar i åldern 13-22 år. Samtliga närvarande har rätt att delta i diskussionerna men inte i besluten. Medlemmarna till MUR väljs i skolor och i ungdomsföreningar. Valbar är en ungdom i åldern 13-22 år och mantalsskriven i Malax.

MUR behandlar aktuella ärenden inom Malax kommuns olika organ samt ärenden som de själva tar upp. Ungdomsrådet ska ta sig an alla de kommunala frågor som ungdomarna själva anser vara intressanta att driva. Ungdomsrådet ger utlåtanden, synpunkter och framställer initiativ.

Genom ungdomsrådet anordnas möjlighet för unga att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik. De unga skall därtill höras i ärenden som berör dem.

Ungdomsportalen Decibel.fi

Malax kommun är med i den Österbottniska ungdomsportalen Decibel.fi. På denna portal hittar du allt en ungom kan tänkas behöva information om. Ifall det inte finns, så kan man fråga experter. Kolla in portalen här.Logo

Ungdomsgården Sockenstugan

Malax församling upprätthåller ungdomsgården Sockenstugan. Sockenstugan har öppet onsdagar kl 18-21 och fredagar kl 18-22. Alla som går i högstadiet eller är äldre är välkomna. Vid Sockenstugan finns datorer, TV, biljard, bordtennis, musikrum, airhockey, kortspel, brädspel och mycket mera. 

Sockenstugan har tillfälligt för läsåret 2018-19 flyttat till Församlingshemmet i Övermalax, Övermalax Långtået 7, 66140 Övermalax.

Ungdomsföreningarnas lokaler

I Malax kommun finns sex ungdomslokaler som upprätthålls av föreningar. UF Strimmans lokal i Långåminne, Solhem i Övermalax, Bygdegården i Yttermalax, Petalax UF:s lokal i Petalax, Nyby byagård i Nyby samt Bergö UF:s lokal på Bergö. Mera info om dessa lokaler hittar du på SÖU:s hemsida.

Övrig ungdomsverksamhet

Under sportloven, sommarloven och höstloven arrangeras en hel del aktiviteter. Information om vad som arangeras under de olika loven sker via skolorna. 

Senast uppdaterad 07.01.2019 14:25