Jump to content Jump to search
Ungdom

Ungdom

Sommarjobb

Fritidskansliet på Malax kommun söker ungdomar för sommarjobb på dagsläger i juni, inom äldrevården och för att hjälpa till med vandringsleder. Ungdomar inom äldrevården är ett samarbete med 4H.

Vid frågor kontakta Kristoffer Nykopp +358 40 669 8256
kristoffer.nykopp@malax.fi

Studier i rörelse, Skolan i rörelse och Ett rörelserikt liv-projekten

liikkuva opiskelu l logo vari 01Fritids- och kulturnämnden leder tillsammans med Korsnäs kommun Skolan i rörelse- och Studier i rörelse-projektet. Dessa två projekt jobbar med att få skolvardagen mera rörlig för elever i grundskolan och andra stadiet och öka elevernas intresse för att röra på sig mera. Vi
vill tillsammans med föräldrar, lärare och alla övriga som jobbar med våra barn och ungdomar skapa en mera rörlig skola.

Vårt mål är att skolan ska erbjuda intressanta motionsalternativ förutom skolgymnastiken. Vi vill förbättra våra skolgårdar, hitta på nya saker till rasterna, ordna temadagar, skaffa nya redskap osv. Vår största fiende är stillasittandet. Man borde byta ställning ofta och rekommendationen är att man ska ta en micropaus var 20:nde minut för att hjärnan ska orka fokusera fullt ut på uppgiften man jobbar med.

Projektet Ett rörelserikt liv kommer att startas hösten 2020 och är ett liknande koncept som Studier- och Skolan i rörelse, men med fokus på småbarnspedagogiken. Projektet kommer bl.a att fortbilda personal, erbjuda temadagar samt inspirera barn och familjer till ett mera rörelserikt liv.

Vi har tre rörelsekärror som är fulla med intressanta motions- och lekredskap. Två kärror cirkulerar mellan lågstadieskolorna i Malax och Korsnäs och en kärra cirkulerar mellan alla daghem, förskolor och gruppfamiljedaghem i Malax.
Alla ungdomar i högstadiet och gymnasiet har möjlighet att komma på gratis cirkelträning i Malax.

Power Club, klubbverksamhet för åk 4–6

Power Club är en motionsklubb inriktad på nykterhet, hälsosam livsföring och goda värderingar. Mera information finns under rubriken Nykterhet.

Resurser för Power Club:

 

Malax ungdomsfullmäktige

Målet med ett ungdomsfullmäktige är att få ungdomarnas röst och åsikter hörda i frågor som berör dem och deras omgivning. Genom ungdomsfullmäktiges verksamhet blir ungdomarna mer intresserade av samhällsfrågor, närmiljön och politik.

Kort om reglerna för Malax ungdomsfullmäktige (MUF):
Malax ungdomsfullmäktige är ett partipolitiskt obundet organ som bevakar barn- och ungdomsärenden inom Malax kommun. MUF består av 7 medlemmar med rösträtt. Valbar är en ungdom i åldern 13-22 år och mantalsskriven i Malax.

MUF behandlar aktuella ärenden inom Malax kommuns olika organ samt ärenden som de själva tar upp. Ungdomsfullmäktige ska ta sig an alla de kommunala frågor som ungdomarna själva anser vara intressanta att driva. Ungdomsfullmäktige ger utlåtanden, synpunkter och framställer initiativ.

Genom ungdomsfullmäktige anordnas möjlighet för unga att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik. De unga skall därtill höras i ärenden som berör dem.

Ungdomsportalen Decibel

Malax kommun är med i den Österbottniska ungdomsportalen Decibel.fi. På denna portal hittar du allt en ungom kan tänkas behöva information om. Ifall det inte finns, så kan man fråga experter. Läs mer och ta dig till ungdomsportalen.

Logo

Resurscentret Föregångarna

Uppsökande ungdomsarbete vid Resurscentret Föregångarna är till för ungdomar 15–29 år. Servicen är avgiftsfri, konfidentiell och frivillig. Den sker alltid i samarbete med den unga. Läs mera i dokumentet eller på hemsidan.

Ungdomsgården Sockenstugan

Malax församling upprätthåller ungdomsgården Sockenstugan. Sockenstugan har öppet onsdagar kl 18–21 och fredagar kl 18–22. Alla som går i högstadiet eller är äldre är välkomna. Vid Sockenstugan finns datorer, TV, biljard, bordtennis, musikrum, airhockey, kortspel, brädspel och mycket mera. 

Ungdomsföreningarnas lokaler

I Malax kommun finns sex ungdomslokaler som upprätthålls av föreningar. UF Strimmans lokal i Långåminne, Solhem i Övermalax, Bygdegården i Yttermalax, Petalax UF:s lokal i Petalax, Nyby byagård i Nyby samt Bergö UF:s lokal på Bergö. Mera info om dessa lokaler hittar du på SÖU:s hemsida.

Övrig ungdomsverksamhet

Under sportloven, sommarloven och höstloven arrangeras en hel del aktiviteter. Information om vad som arangeras under de olika loven sker via skolorna. 

Senast uppdaterad 29.09.2022 14:08