Jump to content Jump to search
Ungdom

Ungdom

På den här sidan har vi samlat länkar och information som är riktade till ungdomar. Vi arbetar aktivt för samhällsfrågor som berör ungdomar och vill på så vis stöda ungdomstiden, främja barn och ungas påverkan i samhället och erbjuda varierande fritidssysselsättning.

Observera att sidan har en underflik

Studier i rörelse, Skolan i rörelse och Ett rörelserikt liv-projekten

liikkuva opiskelu l logo vari 01Fritids- och kulturnämnden leder tillsammans med Korsnäs kommun Skolan i rörelse- och Studier i rörelse-projektet. Dessa två projekt jobbar med att få skolvardagen mera rörlig för elever i grundskolan och andra stadiet och öka elevernas intresse för att röra på sig mera. Vi
vill tillsammans med föräldrar, lärare och alla övriga som jobbar med våra barn och ungdomar skapa en mera rörlig skola.

Vårt mål är att skolan ska erbjuda intressanta motionsalternativ förutom skolgymnastiken. Vi vill förbättra våra skolgårdar, hitta på nya saker till rasterna, ordna temadagar, skaffa nya redskap osv. Vår största fiende är stillasittandet. Man borde byta ställning ofta och rekommendationen är att man ska ta en micropaus var 20:nde minut för att hjärnan ska orka fokusera fullt ut på uppgiften man jobbar med.

Projektet Ett rörelserikt liv kommer att startas hösten 2020 och är ett liknande koncept som Studier- och Skolan i rörelse, men med fokus på småbarnspedagogiken. Projektet kommer bl.a att fortbilda personal, erbjuda temadagar samt inspirera barn och familjer till ett mera rörelserikt liv.

Vi har tre rörelsekärror som är fulla med intressanta motions- och lekredskap. Två kärror cirkulerar mellan lågstadieskolorna i Malax och Korsnäs och en kärra cirkulerar mellan alla daghem, förskolor och gruppfamiljedaghem i Malax.

Alla ungdomar i högstadiet och gymnasiet har möjlighet att komma på gratis cirkelträning i Malax.

Power Club, klubbverksamhet för åk 3–6

Power Club är en motionsklubb inriktad på nykterhet, hälsosam livsföring och goda värderingar. Mera information finns under rubriken Nykterhet.

Resurser för Power Club:

 

Malax ungdomsfullmäktige

Målet med ett ungdomsfullmäktige är att få ungdomarnas röst och åsikter hörda i frågor som berör dem och deras omgivning. Genom ungdomsfullmäktiges verksamhet blir ungdomarna mer intresserade av samhällsfrågor, närmiljön och politik.

Malax ungdomsfullmäktige är ett partipolitiskt obundet organ som bevakar barn- och ungdomsärenden inom Malax kommun. Kommunfullmäktige besluter om sammansättning och utser ungdomsfullmäktige för en mandatperiod om ett år i taget. Det är önskvärt att samma person sitter minst två år i ungdomsfullmäktige 

MUF består av 7 medlemmar med rösträtt och 2–5 ersättare. Ungdomsfullmäktige väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Valbar är en ungdom i åldern 13–22 år och mantalsskriven i Malax.

Ungdomsfullmäktige ska fungera som en kanal för deltagande och påverkan för ungdomar. Ungdomsfullmäktige ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för kommuninvånarnas välfärd, hälsa, studier, livsmiljö, boende eller rörlighet samt även i andra frågor som
ungdomsfullmäktige bedömer som betydelsefulla med tanke på barn och unga. Ungdomsfullmäktige ger utlåtanden, synpunkter och framställer initiativ.

Genom ungdomsfullmäktige anordnas möjlighet för unga att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik. 

Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige i Malax kommun

Ungdomsportalen Decibel

Malax kommun är med i den Österbottniska ungdomsportalen Decibel.fi. På denna portal hittar du allt en ungom kan tänkas behöva information om. Ifall det inte finns, så kan man fråga experter. Läs mer och ta dig till ungdomsportalen.

Logo

Resurscentret Föregångarna

Uppsökande ungdomsarbete vid Resurscentret Föregångarna är till för ungdomar 15–29 år. Servicen är avgiftsfri, konfidentiell och frivillig. Den sker alltid i samarbete med den unga. Läs mera i dokumentet eller på hemsidan.

Ungdomsgården Sockenstugan

Malax församling upprätthåller ungdomsgården Sockenstugan. Sockenstugan har öppet onsdagar kl 18–21 och fredagar kl 18–22. Alla som går i högstadiet eller är äldre är välkomna. Vid Sockenstugan finns datorer, TV, biljard, bordtennis, musikrum, airhockey, kortspel, brädspel och mycket mera. 

Ungdomsföreningarnas lokaler

I Malax kommun finns sex ungdomslokaler som upprätthålls av föreningar. UF Strimmans lokal i Långåminne, Solhem i Övermalax, Bygdegården i Yttermalax, Petalax UF:s lokal i Petalax, Nyby byagård i Nyby samt Bergö UF:s lokal på Bergö. Mera info om dessa lokaler hittar du på SÖU:s hemsida.

Övrig ungdomsverksamhet

Under sportloven, sommarloven och höstloven arrangeras en hel del aktiviteter. Information om vad som arangeras under de olika loven sker via skolorna. 

Mera information

Behöver du mera information angående kommunens ungdomsverksamhet kontakta fritidssekreterare Anders Hendricksson.

Anders Hendricksson
Fritidssekreterare, Utbildning och fritid

Senast uppdaterad 17.05.2023 10:31