Ungdom

Ungdom

Skolan i rörelse!

Bild1Fritids- och kulturnämnden leder tillsammans med Korsnäs kommun Skolan i rörelse-projektet.  Skolan i rörelse jobbar med att få skolvardagen mera rörlig och öka elevernas intresse för att röra på sig mera. Vi vill tillsammans med föräldrar, lärare och alla övriga som jobbar med våra barn och ungdomar skapa en mera rörlig skola.

Vårt mål är att skolan ska erbjuda intressanta motionsalternativ förutom skolgymnastiken. Vi vill förbättra våra skolgårdar, hitta på nya saker till rasterna, ordna temadagar, skaffa nya redskap osv. Våra största fiender är olika digitala medier såsom mobiltelefoner samt dator- och tv-spel, där behöver varje familj själva begränsa skärmtiden. Skärmtiden borde inte vara mera än max. två timmar per dag.

I högstadiet ordnas en gratis eftermiddagsklubb som erbjuder olika sporter, rörelseraster finns på programmet och temadagar. Alla ungdomar i högstadiet och gymnasiet har möjlighet att komma på gratis cirkelträning i både Korsnäs och Malax.

Våra yngre barn i årskurserna 1-6, har rastlekledare i en del skolor periodvis, är ute på promenad med hela skolan minst en gång i veckan och efter skolan ordnas gratis WAU sporttisklubb för åk 1-2 och Power Club för åk 3-6. Vi har också en rörelsekärra som är fullproppad med intressanta motions och lekredskap. Rörelsekärran cirkulerar mellan de olika skolorna i Malax.

Power Club, klubbverksamhet för åk 4-6
Power Club är en motionsklubb inriktad på nykterhet, hälsosam livsföring och goda värderingar. Mera information finns under rubriken Nykterhet.

Bild3

Kompendie för ledarna finns HÄR.

Ifyllbar lista för löneutbetalning för Power Club-ledare finns HÄR

Planeringsunderlag finns HÄR

En tom deltagarlista för utskrift på papper finns HÄR

Malax ungdomsfullmäktige
Målet med ett ungdomsfullmäktige är att få ungdomarnas röst och åsikter hörda i frågor som berör dem och deras omgivning. Genom ungdomsfullmäktiges verksamhet blir ungdomarna mer intresserade av samhällsfrågor, närmiljön och politik.

Kort om reglerna för Malax ungdomsfullmäktige (MUF):
Malax ungdomsfullmäktige är ett partipolitiskt obundet organ som bevakar barn- och ungdomsärenden inom Malax kommun. MUF består av 7 medlemmar med rösträtt. Valbar är en ungdom i åldern 13-22 år och mantalsskriven i Malax.

MUF behandlar aktuella ärenden inom Malax kommuns olika organ samt ärenden som de själva tar upp. Ungdomsfullmäktige ska ta sig an alla de kommunala frågor som ungdomarna själva anser vara intressanta att driva. Ungdomsfullmäktige ger utlåtanden, synpunkter och framställer initiativ.

Genom ungdomsfullmäktige anordnas möjlighet för unga att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik. De unga skall därtill höras i ärenden som berör dem.

Ungdomsportalen Decibel.fi
Malax kommun är med i den Österbottniska ungdomsportalen Decibel.fi. På denna portal hittar du allt en ungom kan tänkas behöva information om. Ifall det inte finns, så kan man fråga experter. Kolla in portalen här.Logo

Ungdomsgården Sockenstugan
Malax församling upprätthåller ungdomsgården Sockenstugan. Sockenstugan har öppet onsdagar kl 18–21 och fredagar kl 18–22. Alla som går i högstadiet eller är äldre är välkomna. Vid Sockenstugan finns datorer, TV, biljard, bordtennis, musikrum, airhockey, kortspel, brädspel och mycket mera. 

Ungdomsföreningarnas lokaler
I Malax kommun finns sex ungdomslokaler som upprätthålls av föreningar. UF Strimmans lokal i Långåminne, Solhem i Övermalax, Bygdegården i Yttermalax, Petalax UF:s lokal i Petalax, Nyby byagård i Nyby samt Bergö UF:s lokal på Bergö. Mera info om dessa lokaler hittar du på SÖU:s hemsida.

Övrig ungdomsverksamhet
Under sportloven, sommarloven och höstloven arrangeras en hel del aktiviteter. Information om vad som arangeras under de olika loven sker via skolorna. 

Senast uppdaterad 02.04.2020 11:06