Jump to content Jump to search
Lekparker

Lekparker

Våra lekparker är öppna för de som vill leka och röra på sig!

I kommunen hittar du flera allmänna lekparker utöver de som finns vid daghem och skolor. Lekparkerna finns i Övermalax, Yttermalax, Petalax och Bergö. Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och mångsidiga saker att göra för barnfamiljer och skolelever. 

Tekniska avdelningen ansvarar för skötseln och upprätthållandet av lekparkerna.

Emausparken

Knattebo Daghem. Cyklar och lekpark.

Bergo skola. Lekpark

Kommunens allmänna lekparker

Övermalax

Övermalax skola, Kvarngränd 8

Solhagens daghem, Lilltelsarvägen 20

Svampparken, Svampvägen 6

Bjerga lekpark, Tuvstigen 2
                                           

Yttermalax

Emaus lekpark, Emausvägen 16

Pixne lekpark, Idrottsvägen 2

Yttermalax skola, Malax Kyrktået 5

Köpingsparken, Daniel Köpingsvägen 6

Malmparken, Malmbrinken 2

Knattebo daghem, Tallgatan 5
                                

Petalax

Petalax lekpark, Petalax Kyrktået 8

Petalax skola, Thorshagavägen 5

Smultronstället daghem, Kallkärrvägen 4
                                

Bergö

Bergö simstrand, Bredhällsvägen 273

Bergö daghem, Bergö nyvägen 43a

Bergö skola, Bredhällsvägen 61c

                                           

Senast uppdaterad 17.10.2022 15:46