Jump to content Jump to search
Kultur

Kultur

I Malax finns ett rikt utbud av kulturell verksamhet. Malax erbjuder många möjligheter till att uppleva och delta i kulturlivet för de som är intresserade. Största delen av evenemangen arrangeras av föreningarna. Under året ordnas livligt med diverse programutbud.

Evenemang som arrangeras i Malax hittar du på:

Gå in på respektive arrangörs hemsida, Facebook eller Instagram för att få den mest aktuella informationen.

Fritids- och kulturnämnden upprätthåller ett föreningsarkiv som fysiskt finns i Petalax UF. Vilken förening som helst i Malax kommun kan utnyttja föreningsarkivet. Arkivet börjar bli ganska fullt, men ännu ryms dit en del material. Huvudansvarig för föreningsarkivet är fritidssekreteraren.

Malax kulturprogram har bearbetats under 2018-2021 och godkännts av fritids- och kulturnämnden i september 2021. Läs mer om kulturprogrammet.

Kultur och kulturevenemang

Kulturvandring kring Kyrkbacken i Malax
En arbetsgrupp har sammanställt en ny kulturvandring i maj 2022. Nu finns möjlighet att gå en guidad tur genom historiska platser kring kyrkbacken i Malax, både på egen hand och i grupp. Vandringen är tillgänglighetsanpassad. Vandringen består av 16 skyltar med info om platserna, en QR-kod för mer material och karta över området. Hela rutten är 4,6 km, men går att anpassas efter behov.

För mer information besök sidan om Kulturvandring kring Kyrkbacken i Malax.

Muralmålningar i Malax
Det finns sammanlagt 17 muralmålningar i Malax kommun, tio av dem är målade via Malax kommuns projekt i samarbete med konstnärerna. En del av muralmålningarna har fått en delfinansiering via Svenska Kulturfonden. Sju av målningarna har uppförts via Art in Malaktas projekt Mural Rural. I Yttermalax finns åtta muralmålningar, i Övermalax två, i Pixneområdet (Malakta) tre, i Petalax två och på Bergö två muralmålningar.

Ett dokument i pdf över alla muralmålningar i Malax per juni 2022. För en översikt om muralmålningar se kartan över muralmålningar i Malax.

Veteranfest
Fritids- och kulturnämnden ordnar tillsammans med Korsnäs kommun årligen 27 april en gemensam Veteranfest. Vartannat år arrangeras festen i Malax och vartannat år i Korsnäs.

Konserter
Fritids- och kulturnämnden ordnar årligen ett antal konserter. Ibland ordnas också resor till konserter.

Fest för föreningsaktiva
Fritids- och kulturnämnden ordnar med några års mellanrum en fest för föreningsaktiva. Nämnden besluter på förslag av föreningarna vem som ska premieras. De föreningsaktiva bjuds på kaffe, tårta, diplom och program.

Teater
Fritids- och kulturnämnden arrangerar tillsammans med Korsnäs kommun 2-4 teaterresor per år. Vanligen ordnas resorna till Wasa Teater, men ibland också till t.ex. Helsingfors eller Åbo. Håll utkik efter resorna på bildslingorna eller Facebook.

Musikinstitutet Legato
Malax kommun är en av fem medlemskommuner i Legato. Legato ordnar instrumentundervisning på grundnivå och institutnivå samt dansundervisning. För mer information besäk Legatos hemsida.

Teaterkonst 
Malax-Korsnäs medborgarinstitut står som arrangör för den grundläggande konstundervisningen i teaterkonst. Teaterkonsten riktar sig till barn i årskurs 2-4. Den grundläggande konstundervisningen i Teaterkonst börjar med grundstudier och efter avklarade grundstudier har eleven möjlighet att gå vidare till verkstadsstudier. Undervisnningen i Teaterkonst grundar sig på dramapedagogiska metoder. Under grundstudierna i Teaterkonst får barnet bl.a.

  • Bekanta sig med teaterkonsten genom lek och spel
  • Träna och utveckla fantasiförmågan
  • Träna kroppsuttryck och röstuttryck
  • Träna gestaltande och berättande, allt i en lekfull och uppmuntrande miljö

För mer information besäk Malax-Korsnäs medborgarinstitutets hemsida.

Grundläggande konstundervisning
Malax-Korsnäs medborgarinstitut står som arrangör för den grundläggande konstundervisningen för barn och unga i Malax kommun. Konstundervisningen riktar sig till barn och ungdomar i åldern 8-19 år.

Grundstudierna omfattar 30 undervisningstimmar/termin, de fördjupade studierna 45 timmar/termin. Undervisningen följer en läroplan som fastställts enligt Utbildningsstyrelsens direktiv och anpassats till lokala förhållanden.

Undervisningen beaktar elevernas ålder och syftar till att utveckla konstnärlig uttrycksförmåga och kreativitet. Eleverna får avgångsintyg efter att ha fullgjort alla 10 studiehelheter.

För mer information besäk Malax-Korsnäs medborgarinstitutets hemsida.

Mera information

Fritids- och kulturnämnden upprätthåller en uppdaterad lista och kontakter till föreningar i Malax kommun. För mera info kontakta fritidssekreteraren eller besök sidan om föreningar.

Behöver du mera information angående kommunens kulturverksamhet, kontakta i så fall fritidssekreterare Anders Hendricksson.

Anders Hendricksson
Fritidssekreterare, Bildningsavdelningen

Senast uppdaterad 26.09.2022 10:41