Jump to content Jump to search
Kultur

Kultur

I Malax finns ett rikt utbud av kulturell verksamhet och det finns många möjligheter att uppleva och delta i kulturlivet för de som är intresserade. Största delen av evenemangen arrangeras av föreningarna. 

Evenemang som arrangeras i Malax hittar du på:

Gå in på respektive arrangörs hemsida, Facebook eller Instagram för att få den mest aktuella informationen.

Malax kulturprogram godkändes av fritids- och kulturnämnden i september 2021. Läs mer om kulturprogrammet.

Kultur och kulturevenemang

Kulturvandring kring Kyrkbacken i Malax

En arbetsgrupp har sammanställt en ny kulturvandring i maj 2022. Nu finns möjlighet att gå en guidad tur genom historiska platser kring kyrkbacken i Malax, både på egen hand och i grupp. Vandringen är tillgänglighetsanpassad. Vandringen består av 16 skyltar med info om platserna, en QR-kod för mer material och karta över området. Hela rutten är 4,6 km, men går att anpassas efter behov.

För mer information besök sidan om Kulturvandring kring Kyrkbacken i Malax.

Muralmålningar i Malax

Det finns sammanlagt 18 muralmålningar i Malax kommun, tio av dem är målade via Malax kommuns projekt i samarbete med konstnärerna. En del av muralmålningarna har fått en delfinansiering via Svenska Kulturfonden. Åtta av målningarna har uppförts via Art in Malaktas projekt Mural Rural. I Yttermalax finns åtta muralmålningar, i Övermalax två, i Pixneområdet (Malakta) tre, i Petalax två och på Bergö två muralmålningar.

Ett dokument i pdf över alla muralmålningar i Malax per maj 2023. För en översikt om muralmålningar se kartan över muralmålningar i Malax.
Muralmalning tunnel DSC 7844 v2

Veteranfest

Fritids- och kulturnämnden ordnar tillsammans med Korsnäs kommun årligen 27 april en gemensam Veteranfest. Vartannat år arrangeras festen i Malax och vartannat år i Korsnäs.

Konserter

Fritids- och kulturnämnden ordnar årligen ett antal konserter. Ibland ordnas också resor till konserter.

Konstverkstaden Malakta

Konstverkstaden i Malakta är ett konstnärsdrivet centrum för kreativitet, kultur, konst och människor. Sedan 2007 har  Malakta arrangerat konstevenemang, konserter, teater, marknader, workshops och kreativa sammankomster. För mer information besök Malaktas hemsida.

Sommarteater Bykiston

I Petalax ordnas varje år en sommarteater som kan beskrivas som en generell bygdehistoria i dramatiserad form. ”Ur Bykiston” behandlar livet på landsbygden i en form som är lätt att ta till sig även för den som saknar lokalanknytning. För mer information besök Petalax hembygdsföreningens hemsida.
Skarmbild 2022 10 10 163526

Musikinstitutet Legato

Malax kommun är en av fem medlemskommuner i Legato. Legato ordnar instrumentundervisning på grundnivå och institutnivå samt dansundervisning. För mer information besäk Legatos hemsida.

Teaterkonst 

Malax-Korsnäs medborgarinstitut står som arrangör för den grundläggande konstundervisningen i teaterkonst. Teaterkonsten riktar sig till barn i årskurs 2–4. Den grundläggande konstundervisningen i Teaterkonst börjar med grundstudier och efter avklarade grundstudier har eleven möjlighet att gå vidare till verkstadsstudier. Undervisnningen i Teaterkonst grundar sig på dramapedagogiska metoder. Under grundstudierna i Teaterkonst får barnet bl.a.

  • Bekanta sig med teaterkonsten genom lek och spel
  • Träna och utveckla fantasiförmågan
  • Träna kroppsuttryck och röstuttryck
  • Träna gestaltande och berättande, allt i en lekfull och uppmuntrande miljö

För mer information besök Malax-Korsnäs medborgarinstitutets hemsida.

Grundläggande konstundervisning

Malax-Korsnäs medborgarinstitut står som arrangör för den grundläggande konstundervisningen för barn och unga i Malax kommun. Konstundervisningen riktar sig till barn och ungdomar i åldern 8–19 år.

Grundstudierna omfattar 30 undervisningstimmar/termin, de fördjupade studierna 45 timmar/termin. Undervisningen följer en läroplan som fastställts enligt Utbildningsstyrelsens direktiv och anpassats till lokala förhållanden.

Undervisningen beaktar elevernas ålder och syftar till att utveckla konstnärlig uttrycksförmåga och kreativitet. Eleverna får avgångsintyg efter att ha fullgjort alla 10 studiehelheter.

För mer information besäk Malax-Korsnäs medborgarinstitutets hemsida.

Muséer i Malax

I Malax finns sex muséer som erbjuder historiska upplevelser och som berättar hur människorna levde förr i tiden. För att läsa mera besök muséernas hemsidor eller Visit Malax webbsida om sevärdheter. 

Brinkens museum
Museivägen 5, 66100 Malax. Hemsida: museum.malax.fi

Kvarkens båtmuseum
Åminnevägen 433, 66100 Malax. Hemsida: museum.malax.fi

Knösgården
Malaxvägen/Knöstået 1, 66140 Övermalax.
Mer info fås av Övermalax byaråd, Maria Risberg tfn 050 093 3842.

Bergö hembygdsmuseum, Klockargården
Hamnfladavägen 36a, 66220 Bergö. Mer info fås av P-E Berglund tfn 040 016 5685.
Hemsida: bergo.hembygd.fi

Hembygdsmuseet i Petalax
Kyrkbacken, 66240 Petalax. Mer info fås av Kerstin Knip, 050 536 0832 eller ordforande@bykiston.fi.
Hemsida: bykiston.fi/museet

Pörtom hembygdsmuseum
Riksåttan 4720, 66270 Närpes. Mer info fås av Daniel Åkerback tfn 050 336 1684.
Hemsida: portom.hembygd.fi

Malaxdagen till Malaxinfo 01
Malaxdagen vid Brinkens museum 2022

Mera information

För mer information om sevärdheter i Malax besök Visit Malax webbsida

Fritids- och kulturnämnden upprätthåller en uppdaterad lista och kontakter till föreningar i Malax kommun. För mera info besök sidan om föreningar.

Behöver du mera information angående kommunens kulturverksamhet, kontakta i så fall fritidssekreterare Anders Hendricksson.

Anders Hendricksson
Fritidssekreterare, Utbildning och fritid

Senast uppdaterad 30.05.2023 09:15