Fritid

Kontaktuppgifter

Avdelningen Bildning, fritid och kultur

Fritidskansliet
Malmgatan 5, 66100 MALAX
Växel 06 347 7111, fax 06 347 7100

Anders Hendricksson, fritidssekreterare
Tfn 050 373 8346
anders.hendricksson@malax.fi

Bibliotek
Linnéa Engblom, vik. bibliotekschef
Tfn 040 650 7984
linnea.engblom@malax.fi

 

Senast uppdaterad 25.08.2018 20:49