Jump to content Jump to search
Välfärdsområdesval 2022

Välfärdsområdesval 2022

Välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022. Valförrättningen börjar kl. 9.00 och pågår till kl. 20.00. Röstningsområdena och röstningsställena i Malax är följande:

Röstningsområde
1. Bergö 
2. Yttermalax  
3. Övermalax
4. Långåminne
5. Petalax-Nyby
6. Norra Pörtom

Vallokal
Bergö skola
Kommungården i Malax
Övermalax skola
Strimman ungdomslokal
Petalax skola  
Norrback byagård

Adress
Bredhällsvägen 61c
Malmgatan 5
Kvarngränd 8
Björneborgsvägen 1517a
Thorshagavägen 5
Björneborgsvägen 3286a                 

Förhandsröstning förrättas 12–18.1.2022 enligt följande:

Kommungården i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax
onsdag 12.1–fredag 14.1
söndag 16.1
måndag 17.1
tisdag 18.1


kl. 09.00–16.00
kl. 10.00–13.00
kl. 09.00–16.00  
kl. 09.00–18.00

Biblioteket på Bergö, Bredhällsvägen 61c, 66220 Bergö
torsdag 13.1


kl. 14.00–17.00

Övermalax skola, Kvarngränd 8, 66140 Övermalax
lördag 15.1


kl. 10.00–13.00


Biblioteket i Petalax, Mamrevägen 11, 66240 Petalax
måndag 17.1 


kl. 14.00–17.00

Hemmaröstning En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan stora svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta i sitt eget hem. Närståendevårdare genom avtal, som bor i samma hushåll som hemmaröstare och som har Malax som hemkommun, har även rätt till hemmaröstning. Anmälan till hemmaröstning görs senast tisdag 11.1.2022 före kl. 16 till förvaltningssekreterare Helena Engren, Malmgatan 5, 66100 MALAX, malax@malax.fi eller tel. 040 650 7981.

Röstning på anstalt Förhandsröstning ordnas enligt vad valbestyrelsen meddelar på platsen.

Vid röstning ska den som röstar styrka sin identitet. 

Centralvalnämnden i Malax

Kandidaterna i välfärdsområdesvalet.

Senast uppdaterad 25.12.2021 16:14