Jump to content Jump to search
Styrande dokument

Styrande dokument


Byggnadsordningen (423 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 15.5.2002
Förvaltningsstadga för Malax kommun  (1.7 MB) Godkänd av kommunfullmäktige 8.6.2017, uppdaterad av kommunfullmäktige 29.6.2017, 16.11.2017, 1.2.2018, 14.6.2018, 8.10.2020
Informationsstrategi för Malax kommun (1.1 MB) Godkänd av kommunfullmäktige 24.9.2012, uppdaterad av kommunfullmäktige 12.11.2020
Integrationsprogram (1 MB) Godkänd av kommunfullmäktige 19.3.2015
Koncerndirektiv (329 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 29.6.2017
Lösen for handlingar och kopiering (438 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 29.6.2017
Malax kommunstrategi (219 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 8.6.2017, uppdaterad av kommunfullmäktige 14.6.2018, 19.6.2019 och 11.6.2020
Marknadsföringsplan för åren 2019–2021 (596 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 16.5.2019
Marktäktstaxa (164 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 28.9.2017
Plan för likabehandling och jämställdhet i Malax kommun (1.2 MB) Godkänd av kommunfullmäktige 18.5.2017
Principer för behandling av motioner och initiativ (640 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 27.9.2018
Upphandlingsdirektiv (295 KB) Godkänd av kommunstyrelsen 14.2.2011, uppdaterad av kommunstyrelsen 27.4.2015, 26.4.2017
Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige (13 KB) Godkänd av kommunstyrelsen 21.8.2017
Verksamhetsstadga för äldrerådet i Malax kommun (55 KB) Godkänd av kommunstyrelsen 21.8.2017
Välfärdsberättelse (664 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 12.12.2013