Riksdagsval 2019

Riksdagsval 2019

Riksdagsval förrättas söndagen den 14 april 2019. Valförrättningen börjar kl. 9.00 och pågår till kl. 20.00. Röstningsområden och röstningsställen i Malax är följande:

Röstningsområde
1. Bergö 
2. Yttermalax  
3. Övermalax
4. Långåminne
5. Petalax-Nyby
6. Norra Pörtom

Vallokal
Bergö skola
Kommungården i Malax
Övermalax skola
Strimman ungdomslokal
Petalax skola 
Norrback byagård

Adress
Bredhällsvägen 61c
Malmgatan 5
Kvarngränd 8
Björneborgsvägen 1517a
Thorshagavägen 5
Björneborgsvägen 3286a                 


Förhandsröstning förrättas 3–9.4.2019
enligt följande:

Kommungården i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax
onsdag 3.4–fredag 5.4
lördag 6.4–söndag 7.4
måndag 8.4
tisdag 9.4


kl.   9.00–16.00
kl.   9.30–12.00
kl.   9.00–16.00
kl.   9.00–18.00 

Biblioteket i Bergö, Bredhällsvägen 61c, 66220 Bergö
torsdag 4.4


kl. 15.00–18.00

Övermalax skola, Kvarngränd 8, 66140 Övermalax
fredag 5.4


kl. 14.00–17.00

Biblioteket i Petalax, Mamrevägen 11, 66240 Petalax
måndag 8.4


kl. 15.00–18.00

Hemmaröstning
En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan stora svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta i sitt eget hem. Anmälan om hemmaröstning görs senast tisdag 2.4.2019 före kl. 16 till förvaltningssekreterare Helena Engren, Malmgatan 5, 66100 MALAX, malax@malax.fi, tel. 040 650 7981.
Närståendevårdare genom avtal, som bor i samma hushåll som hemmaröstare och som har Malax som hemkommun, har även rätt till hemmaröstning.

Röstning på anstalt
Förhandsröstning ordnas enligt vad valbestyrelsen meddelar på platsen.

Vid röstning ska den som röstar styrka sin identitet. 

Centralvalnämnden i Malax

 

Valaffischering i Malax
Malax kommun sätter upp valaffischeringsställningar även i Riksdagsvalet 2019 i Malax kommun. Valaffischeringsställningarna kan tas i bruk från och med 27.3.2019 och är avgiftsfria.

Kommunen lägger upp valaffischeringsställningar på följande platser:

Bergö: Bergö Nyvägen 6 a (församlingshemmets tomt)
Långåminne: Malaxvägen 1097 (Törnvägen korsningen)
Petalax: Petalaxvägen (mittemot K-market Sandström på kommunens område)
Yttermalax: Köpingsvägen 10 (Lunchdiskens parkering)
Övermalax: Solhem, Övermalax Långtået

Vid frågor kontakta vik. förvaltningsdirektör Markus Norrback, tfn 050 5279 210, markus.norrback@malax.fiJustitieministeriets valwebbplats Vaalit.fi berättar mer om valet och erbjuder nyheter.

Senast uppdaterad 19.03.2019 13:46