Kommunens organisation

Kommunens organisation

Fullmäktige utser styrelse samt val- och revisionsnämnd. Kommunen har själv möjlighet att  avgöra hur dess organisation ska utformas. Utöver de obligatoriska nämnderna har Malax kommun 7 nämnder.

Klicka på bilden för att öppna organisationsschemat som PDF-fil.

Organisationsschema

Senast uppdaterad 18.01.2016 09:38