Jump to content Jump to search
Kommunalvalskandidater

Kommunalvalskandidater

I kommunalvalet 13.6.2021 väljs 27 medlemmar till kommunfullmäktige för perioden 2021–2025. Nedan är kandidaterna uppräknade enligt parti och röstnummer.

Sammanstallning av kandidatlistorna

 
Tryck på bilden för att visa dokumentet

Sannfinländarna r.p.

2. Korpi Marko, kuorma-auton kuljettaja

3. Sivula Johanna, ravintolatyöntekijä

4. Söderena Joonas, yrittäjä


Gröna förbundet r.p.

5. Tuominen Juulia, viestintäasiantuntija, kommunikationsexpert


Samlingspartiet r.p.

6. Dannbom Ursula, pensionär

7. Hakala Aino-Maria, taloushallinnon asiantuntija


Svenska folkpartiet i Finland r.p.

8. Appel Mikael, polis, kommunikationschef

9. Back Emilia, tradenom

10. Back Kim, skogsbruksingenjör

11. Bengs-Lattunen Carola, försäljningsassistent

12. Bergqvist Johan, jord- och skogsbrukare

13. Bjurs Elin, controller

14. Björkholm Bernt, ekonomie magister

15. Brolund Lili-Ann, pensionerad sjukskötare

16. Bäck-Sjökvist Iris, pensionerad lärare

17. Ekman Silvia, ped.mag., studierådgivare

18. Hemming Heidi, närvårdare

19. Knip Håkan, dipl. ing., pensionär

20. Koski Sami, jordbrukare, maskinentreprenör

21. Lindh Pär-Gustav, pensionär

22. Norrgård Filip, elmontör, landsbygdsföretagare

23. Ollikainen Mikko, riksdagsledamot, kansanedustaja

24. Podbicanin Meatrisa, familjedagvårdare, barnskötare

25. Rajala Pentti, eläkeläinen, pensionär

26. Rönnqvist Jonas, verksamhetsledare

27. Snickars Wilma, studerande

28. Strandberg Hanna, dipl.ing., chefsanalytiker

29. Ståhl Ann-Helene, storköksföreståndare

30. Svahn Tage, ingenjör, företagare

31. Syren Rolf, jord- och skogsbrukare

32. Söderholm Minna, bokförare, kanslist

33. Tallgren Jan, ingenjör, projektchef

34. Urwäder Peter, IT-ansvarig

35. West Markus, journalist

36. West Mia, sjukskötare, hälsovårdare

37. Åbonde Carl-Olof, lektor


Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

38. Ahlholm Annette, kyrkvaktmästare

39. Aspegren-Törnroos Anna-Lena, vårdare

40. Berts Johan, kock

41. Bogren Christer, pensionär

42. Brevik Nina, ansvarig sjukskötare

43. Enholm Britt-Marie, närvårdare

44. Herrgård Anne, barnskötare, närvårdare

45. Ilmarinen Kari, eläkeläinen

46. Koski Teemu, nuoriso-ohjaaja, insinööriopiskelija

47. Ljungkvist Tommy, fabriksarbetare

48. Martin-Storbacka Lea, inköpssekreterare

49. Niemelä Jari, IKT-pedagog, lektor

50. Nordman Maria, närvårdare

51. Nygård Dennis, fastighetsskötare

52. Nyroos Alexandra, hälsovårdare

53. Nyroos Alf, brandförman

54. Nyroos Kaisa, närståendevårdare

55. Nyroos Margot, JHL:s sakkunnig för regional verksamhet

56. Omanovic Senad, datanom, båtbyggare

57. Påfs Kent, båtbyggare

58. Runonen Ralf, verkställande direktör

59. Sipic Elmedin, fastighetsskötare

60. Storfors Daniel, närvårdare

61. Stormblad Bertil, förstavårdare

62. Strandberg Richard, pensionär

63. Söderholm Britt-Mari, barnskötare

64. Söderholm Johnny, ytbehandlare

65. Uotinen Tommi, företagare

66. Vahlros Ann-Marie, biolog

67. Vardo Emina, ekonomie kandidat, studerande

68. Vest Jan, svetsare

69. Åkerman Kim, metallarbetare


Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

70. Tast Leif, ped.mag., speciallärare

Senast uppdaterad 20.05.2021 15:06