Jump to content Jump to search
Strategi för hållbar utveckling

Strategi för hållbar utveckling

Malax kommuns första Strategi för hållbar utveckling 2021–2025 godkändes i kommunfullmäktige 15.11.2021.


I strategin finns en devis ”Det ska hålla i 100 år” och tre målsättningar:

  • Växthusgasutsläppen minskar med 10 % från 2021 till 2025.
  • Malax bygger i trä som ett strategiskt val.
  • Malax är klimatneutralt 2030.


Strategin är indelad i tre åtgärdsområden:
A) Hållbar samhällsstruktur – planering, byggande och underhåll.
B) Hållbar produktion och konsumtion.
C) Hållbar utveckling är ett ledord i alla nya samarbeten och projekt.

Målsättningen har varit att hålla strategin kort, överskådlig och med konkreta åtgärder. Till strategin hör även en byggnadsstrategisk checklista. I denna första strategi har vi valt att lägga fokus på vår egen kärnverksamhet och börja där. Med denna strategi och de åtgärder kommunen gör i sin verksamhet vill vi ändå inspirera andra, såväl invånare som företag, att leva och verka på ett hållbart sätt – de små valen vi gör i vardagen är även viktiga.

Malax kommuns strategi för hållbar utveckling 2021–2025 (PDF)

bild

Senast uppdaterad 28.01.2022 09:04