Jump to content Jump to search
Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar  utveckling är i fokus i Malax. Vi tar för tillfället fram en strategi för hållbar utveckling och arbetar på ett brett plan med hållbarhetsfrågor.

Parallellt pågår projektet "Ett strategiskt val - offentligt byggande i trä" där den nya gymnasietbyggnaden i Petalax och byggande i trä står i fokus. Projektet stöder på ett konkret sätt våra hållbarhetssträvanden. Se mer information och vår nya vlogg på projektsidan.

Senast uppdaterad 13.01.2021 11:45