Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Nämndens följande sammanträden hålls preliminärt   3.12.2018.  Föredragningslistan finns här

 

 

Tekniska nämnden 2017–2021

Ordinarie

ordförande Bernt Björkholm
vice ordförande Chatrine Enlund-Nisula
Johan Bergqvist
Pentti Rajala
Elmedin Sipic
Ann-Charlotte Skinnar
Hanna Strandberg
Rolf Syrén
Britt- Mari Söderholm

kommunstyrelsens representant Mikael Appel

Korsnäs representanter

Mona Gullblom
Henrik Rosendahl
Anna-Lena Kronqvist
Håkan Wester
Roger Bergström

Ersättare

Mikaela Storsved
Carl-Fredrik Långback
Yvonne Norrman
Sabina Melin
Volter Högback
Eirik Klockars
Thomas Sjöstrand
Krister Holmlund
Nina Brevik

Ann-Helene Ståhl

 

Katarina Holmqvist
Dage Stenbäck
Lars-Erik Mannfolk
Rosita Eklund
Katarina Wester-Bergman

 

 

Senast uppdaterad 31.10.2018 10:21