Jump to content Jump to search
Sektionen för samhällsutveckling

Sektionen för samhällsutveckling

Sektionen för samhällsutveckling 2021–2023

Ordinarie
ordförande Carola Bengs-Lattunen
viceordförande Sofia Storfors
Janette Antell
Sami Koski
Dennis Nygård
Stefan Saaristo
Madelene Westerlund

Ersättare
Chatrine Enlund-Nisula
Rolf Syrén
Heidi Hemming
Bernt Björkholm
Tommi Uotinen
Johan Holmback
Carola West

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdena.

Senast uppdaterad 06.09.2021 09:10