Sektionen för samhällsutveckling

Sektionen för samhällsutveckling

Sektionen för samhällsutveckling 2017–2019

Ordinarie

ordförande Stefan Malm
viceordförande Sofia Storfors
Chatrine Enlund-Nisula
Pentti Rajala
Thomas Sjöstrand
Tommi Uotinen
Madelene Westerlund

Ersättare

Martin Edman
Elin Bjurs
Janette Antell
Ulf Häggvik
Hanna Strandberg
Richard Strandberg
Carola West

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdena.

Senast uppdaterad 17.05.2019 10:27