Sektionen för samhällsutveckling

Sektionen för samhällsutveckling

Sektionen för samhällsutveckling 2017–2019

Ordinarie

ordförande Stefan Malm
viceordförande Sofia Storfors
Chatrine Enlund-Nisula
Pentti Rajala
Thoms Sjöstrand
Tommi Uotinen
Madelene Westerlund

Ersättare

Martin Edman
Elin Bjurs
Janette Antell
Ulf Häggvik
Hanna Strandberg
Richard Strandberg
Ann-Charlotte Skinnar

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdena.

Senast uppdaterad 22.10.2018 15:09