Direktionen för Pixnekliniken

Direktionen för Pixnekliniken

Direktionen för Pixnekliniken 2017–2021

Ordinarie

ordförande Håkan Söderman, Malax
viceordförande socialdirektör Alice Backström, Korsholm
socialterapeut vid Beroendevårdskliniken inom Malmska området Susanne Hongell, Kronoby
barn- och familjeomsorgschef Yvonne Lindén, Närpes
omsorgsdirktör Christine Widd, Vörå

Senast uppdaterad 12.09.2017 14:16