Jump to content Jump to search
Bildningsnämnden

Bildningsnämnden

Preliminära mötesdatum 2022:
tisdag
15.2
22.3
12.4
10.5
14.6
13.9
18.10
22.11

Bildningsnämnden 2021–2025

Ordinarie
ordförande Minna Söderholm
vice ordförande Markus West
Emilia Back
Silvia Ekman
Tove Donner
Jari Niemelä
Wilma Snickars
Tage Svahn
Jan Tallgren

Korsnäs representanter
Sofia Mitts-Björkblom
Johnny Franzén
Thomas Ramstedt
Maria Vesterback

kommunstyrelsens representant Carola Bengs-Lattunen

Ersättare
Jenny Nurmi-Aro
Carl-Olof Åbonde
Elin Bjurs
Johan Asplund
Mira Turtonen
Dennis Nygård
Tina Holms
Sami Koski
Jonas Rönnqvist


Johanna Juthborg
Dan-Anders Rosendahl
Kim Sebbas
Anna Granås

Hanna Strandberg

 

Senast uppdaterad 17.02.2022 15:25