Jump to content Jump to search
Äldrerådet

Äldrerådet

Äldrerådet 2021–2025

Ordinarie
ordförande Pär-Gustav Lindh
vice ordförande Lili-Ann Brolund
Marie-Louis Berglund
Volter Högback
Carina Lidman
Anna-Liisa Ruutiainen
Gustav Rönnlöv
Margareta Svenns
Rita Udd

kommunstyrelsens representant
Britt-Mari Söderholm

Ersättare
Torbjörn Stoor
Mariann Nylund
Kristina Vesterback
Gunvor West
Catrin Smeds
Taisto Vainionpää
Helena Sandström
Alf Nyroos
Vidar Björknäs


Markus West

Förening
Kronbacksparken r.f.
Eläkeliiton Maalahden yhdistys
Petalax Nygammal r.f.

Malax Pensionärer


 

 

 

Senast uppdaterad 02.02.2022 17:23