Äldrerådet

Äldrerådet

Äldrerådet 2017–2021

Ordinarie

ordförande Per-Gustav Lind
viceordförande Christer Åbonde
Mariann Nylund
Margareta Svenns
Runa West
Vidar Björknäs
Gustav Rönnlöv
Carina Lidman
Anna-Liisa Ruutiainen

kommunstyrelsens representant
Markus West

vård- och omsorgsnämndens
representant
Håkan Söderman

Ersättare

Pentti Rajala
Lili-Ann Brolund
Lisbet Genberg
Richard Strandberg
Börje Gästgivar
Benita Vestergren
Nancy Södergård
Catrin Smeds
Sune Knuts


Eirik Klockars

Förening


Malax Pensionärer
Pensionärsfören. Nygammal
Fören. Petalax pensionärshem
Eläkeliiton Maalahden yhdistys

 

 

 

Senast uppdaterad 10.11.2017 12:33