Jump to content Jump to search
Affärsverket Malax Vattens direktion

Affärsverket Malax Vattens direktion

Preliminära mötesdatum 2022:
21.9
9.11

Affärsverket Malax Vattens direktion 2021–2025

Ordinarie
ordförande Rolf Syrén
viceordförande Kjell Ahläng
Annette Ahlholm
Carola Bengs-Lattunen
Bernt Björkholm
Sabina Melin
Peter Urwäder

kommunstyrelsens representant Markus West

Ersättare
Kristina Vesterback
Pentti Rajala
Bertil Stormblad
Pär-Gustav Lindh
Johanna Enberg
Jan Tallgren
Ann-Charlotte Skinnar

Britt-Mari Söderholm

 

Senast uppdaterad 30.03.2022 11:08