Affärsverket Malax Vattens direktion

Affärsverket Malax Vattens direktion

Affärsverket Malax Vattens direktion 2017–2021

Möte 24.9.2019

Ordinarie

ordförande Rolf Syrén
viceordförande Kjell Ahläng
Annette Ahlholm
Carola Bengs-Lattunen
Bernt Björkholm
Eirik Klockars
Sabina Melin

kommunstyrelsens representant  Bertil Stormblad

Ersättare

Kristina Vesterback
Thomas Sjöstrand
Joakim Finne
Anders Majors
Johanna Enberg
Björn Nyman
Jasmine Skrifvars

Britt-Marie Enholm

 

Senast uppdaterad 19.09.2019 10:46