Jump to content Jump to search
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sammanträdesplan 2022
Våren 2022
1. måndag 31.1 kl. 17.30
2. måndag 21.2 kl. 17.30
3. måndag 14.3 kl. 17.30
4. måndag 28.3 kl. 17.30 (bokslut)
5. måndag 25.4 kl. 17.30
6. måndag 16.5 kl. 17.30
7. måndag 6.6 kl. 17.30

Hösten 2022
8. måndag 22.8 kl. 17.30
9. måndag 12.9 kl. 17.30
10. måndag 3.10 kl. 13.00 första budgetbehandlingen (budgetria)
11. måndag 31.10 kl. 15 (budget)
12. måndag 12.12 kl. 17.30

Kommunstyrelsen 8/2021–5/2023

Ordinarie
ordförande Tage Svahn (SFP)
I-vice ordförande Hanna Strandberg (SFP)
II-vice ordförande Mikael Appel (SFP)
Carola Bengs-Lattunen (SFP)
Britt-Marie Enholm (SDP)
Jonas Rönnqvist (SFP)
Ann-Helene Ståhl (SFP)
Britt-Mari Söderholm (SDP)
Jan Tallgren (SFP)
Markus West (SFP)
Mia West (SFP)

Ersättare
Rolf Syrén
Silvia Ekman
Pentti Rajala
Wilma Snickars
Nina Brevik
Johan Bergqvist
Bernt Björkholm
Bertil Stormblad
Filip Norrgård
Ann-Charlotte Skinnar
Heidi Hemming

Senast uppdaterad 29.09.2022 09:08