Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträdesplan 2018 och förtroendevalda 2017-2019

Sammanträdesplan 2018
Måndag 15.1 kl. 17.30
Måndag 12.2 kl. 17.30
Måndag 5.3 kl. 17.30
Måndag 26.3 kl. 17.30
Måndag 23.4 kl. 17.30
Måndag 21.5 kl. 17.30
Måndag 18.6 kl. 17.30

Måndag 20.8 kl. 17.30
Måndag 10.9 kl. 17.30
Måndag 8.10 kl. kl. 10–15 (möte+budgetria)
Måndag 5.11 kl. 14.00
Måndag 10.12 kl. 17.30

Kommunstyrelsen 2017-2019

Ordinarie

ordförande Håkan Knip (SFP)
I-vice ordförande Folke Storbacka (SFP)
II-vice ordförande Carola Bengs-Lattunen (SFP)
III- vice ordförande Mikael Appel (SFP)
Iris Bäck-Sjökvist (SFP)
Britt-Marie Enholm (SDP)
Eirik Klockars (SFP)
Stefan Malm (SFP)
Bertil Stormblad (SDP)
Ann-Helene Ståhl (SFP)
Mia West (SFP)

Ersättare

Rolf Syrén
Johan Bergqvist
Pentti Rajala
Hanna Strandberg
Markus West
Britt-Mari Söderholm
Carl-Olof Åbonde
Minna Söderholm
Dennis Nygård
Kristina Vesterback
Chatrine Enlund-Nisula

Senast uppdaterad 09.02.2018 08:07