Jump to content Jump to search
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträdesplan förtroendevalda 2019-2021

Sammanträdesplan 2020
Måndag 20.1 kl. 17.30
Måndag 17.2 kl. 17.30
Måndag 9.3 kl. 17.30
Måndag 30.3 kl. 17.30 (bokslut) 
Måndag 20.4 kl. 17.30
Måndag 25.5 kl. 17.30
Måndag 15.6 kl. 17.30

Måndag 17.8 kl. 17.30
Måndag 7.9 kl. 17.30
Måndag 21.9 kl. 17.30
Måndag 5.10 kl. 13.00 första budgetbehandlingen (budgetria)
Måndag 2.11 kl. 15 (budget)
Måndag 7.12 kl. 17.30

Kommunstyrelsen 6/2019-5/2021

Ordinarie

ordförande Håkan Knip (SFP)
I-vice ordförande Folke Storbacka (SFP)
II-vice ordförande Carola Bengs-Lattunen (SFP)
III- vice ordförande Mikael Appel (SFP)
Britt-Marie Enholm (SDP)
Eirik Klockars (SFP)
Jonas Rönnqvist (SFP)
Bertil Stormblad (SDP)
Ann-Helene Ståhl (SFP)
Minna Söderholm (SFP)
Mia West (SFP)

Ersättare

Rolf Syrén
Johan Bergqvist
Pentti Rajala
Hanna Strandberg
Britt-Mari Söderholm
Carl-Olof Åbonde
Irene Bäckman
Dennis Nygård
Kristina Vesterback
Tony Pellfolk
Chatrine Enlund-Nisula

Senast uppdaterad 17.08.2020 08:51