Jump to content Jump to search
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sammanträdesplan 2021
Våren 2021
1. måndag 18.1 kl. 17.30
2. måndag 15.2 kl. 17.30
3. måndag 15.3 kl. 17.30
4. måndag 29.3 kl. 17.30 (bokslut)
5. måndag 26.4 kl. 17.30
6. måndag 17.5 kl. 17.30
7. måndag 21.6 kl. 17.30

Hösten 2021
8. måndag 23.8 kl. 17.30
9. måndag 13.9 kl. 17.30
10. måndag 11.10 kl. 13.00 första budgetbehandlingen (budgetria)
11. måndag 1.11 kl. 15 (budget)
12. måndag 29.11 kl. 17.30
13. måndag 13.12 kl. 17.30 (vid behov)

Kommunstyrelsen 8/2021–5/2023

Ordinarie
ordförande Håkan Knip (SFP)
I-vice ordförande Hanna Strandberg (SFP)
II-vice ordförande Mikael Appel (SFP)
Carola Bengs-Lattunen (SFP)
Britt-Marie Enholm (SDP)
Jonas Rönnqvist (SFP)
Ann-Helene Ståhl (SFP)
Britt-Mari Söderholm (SDP)
Jan Tallgren (SFP)
Markus West (SFP)
Mia West (SFP)

Ersättare
Rolf Syrén
Silvia Ekman
Pentti Rajala
Wilma Snickars
Nina Brevik
Johan Bergqvist
Bernt Björkholm
Bertil Stormblad
Filip Norrgård
Ann-Charlotte Skinnar
Heidi Hemming

Senast uppdaterad 19.08.2021 11:57