Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträdesplan förtroendevalda 2019-2021

Sammanträdsplan 2019
Måndag 14.1.2019 kl. 17.30
Måndag 11.2.2019 kl. 17.30
Måndag 4.3.2019 kl. 17.30
Måndag 1.4.2019 kl. 17.30 (bokslut)
Måndag 6.5.2019 kl. 17.30
Måndag 27.5.2019 kl. 17.30
Måndag 17.6.2019 kl. 17.30

Måndag 19.8.2019 kl. 17.30
Måndag 9.9.2019 kl. 17.30
Måndag 7.10.2019 kl. 13.00 (budgetria+möte)
Måndag 4.11.2019 kl. 15 (budget)
Måndag 9.12.2019 kl. 17.30

Kommunstyrelsen 6/2019-5/2021

Ordinarie

ordförande Håkan Knip (SFP)
I-vice ordförande Folke Storbacka (SFP)
II-vice ordförande Carola Bengs-Lattunen (SFP)
III- vice ordförande Mikael Appel (SFP)
Britt-Marie Enholm (SDP)
Eirik Klockars (SFP)
Jonas Rönnqvist (SFP)
Bertil Stormblad (SDP)
Ann-Helene Ståhl (SFP)
Minna Söderholm (SFP)
Mia West (SFP)

Ersättare

Rolf Syrén
Johan Bergqvist
Pentti Rajala
Hanna Strandberg
Britt-Mari Söderholm
Carl-Olof Åbonde
Irene Bäckman
Dennis Nygård
Kristina Vesterback
Tony Pellfolk
Chatrine Enlund-Nisula

Senast uppdaterad 03.10.2019 12:16