Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträdesplan 2018 och förtroendevalda 2017-2019

Sammanträdesplan 2018
Måndag 5.11 kl. 15.00
Måndag 10.12 kl. 17.30

Sammanträdsplan 2019
Måndag 14.1.2019 kl. 17.30
Måndag 11.2.2019 kl. 17.30
Måndag 4.3.2019 kl. 17.30
Måndag 1.4.2019 kl. 17.30 (bokslut)
Måndag 6.5.2019 kl. 17.30
Måndag 27.5.2019 kl. 17.30
Måndag 17.6.2019 kl. 17.30

Måndag 19.8.2019 kl. 17.30
Måndag 9.9.2019 kl. 17.30
Måndag 7.10.2019 kl. 13.00 (budgetria+möte)
Måndag 4.11.2019 kl. 15 (budget)
Måndag 9.12.2019 kl. 17.30

Kommunstyrelsen 2017-2019

Ordinarie

ordförande Håkan Knip (SFP)
I-vice ordförande Folke Storbacka (SFP)
II-vice ordförande Carola Bengs-Lattunen (SFP)
III- vice ordförande Mikael Appel (SFP)
Iris Bäck-Sjökvist (SFP)
Britt-Marie Enholm (SDP)
Eirik Klockars (SFP)
Stefan Malm (SFP)
Bertil Stormblad (SDP)
Ann-Helene Ståhl (SFP)
Mia West (SFP)

Ersättare

Rolf Syrén
Johan Bergqvist
Pentti Rajala
Hanna Strandberg
Markus West
Britt-Mari Söderholm
Carl-Olof Åbonde
Minna Söderholm
Dennis Nygård
Kristina Vesterback
Chatrine Enlund-Nisula

Senast uppdaterad 05.03.2019 11:14