Jump to content Jump to search
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Sammanträdesplan 2023
Våren 2023
1. måndag 13.2 kl. 18.00
2. måndag 8.5 kl. 18.00
3. måndag 19.6 kl. 18.00 (bokslut)

Hösten 2023
4. måndag 25.9 kl. 18.00
5. måndag 13.11 kl. 16.00 (budget)


Kommunfullmäktige 8/2021–5/2025
Kommunfullmäktiges ordförande Mikko Ollikainen (SFP)
Kommunfullmäktiges I-vice ordfordförande Minna Söderholm (SFP)
Kommunfullmäktiges II-vice ordförande Bernt Björkholm (SFP)
Kommunfullmäktiges III-vice ordförande Christer Bogren (SDP)
Kommufullmäktiges IV-vice ordförande Carl-Olof Åbonde (SFP)

Kommunfullmäktiges medlemmar:
Mikael Appel (SFP)
Emilia Back (SFP)
Carola Bengs-Lattunen (SFP)
Johan Bergqvist (SFP)
Silvia Ekman (SFP)
Håkan Knip (SFP)
Jari Niemelä (SDP)
Filip Norrgård (SFP)
Pentti Rajala (SFP)
Ralf Runonen (SDP)
Jonas Rönnqvist (SFP)
Elmedin Sipic (SDP)
Bertil Stormblad (SDP)
Hanna Strandberg (SFP)
Ann-Helene Ståhl (SFP)
Tage Svahn (SFP)
Rolf Syrén (SFP)
Jan Tallgren (SFP)
Leif Tast (KD)
Peter Urwäder (SFP)
Markus West (SFP)
Mia West (SFP)

Ersättare:
SFP
Heidi Hemming
Wilma Snickars
Sami Koski
Pär-Gustav Lindh
Kim Back
Elin Bjurs
Lili-Ann Brolund
Iris Bäck-Sjökvist
Meatrisa Podbicanin

SDP
Britt-Mari Söderholm
Britt-Marie Enholm
Johan Berts
Teemu Koski
Johnny Söderholm
Nina Brevik

Senast uppdaterad 09.01.2023 13:10