Jump to content Jump to search
Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet

Malax kommun omfattas av omvänd skattskyldighet inom byggbranschen.
Från och med 1.4.2011 började omvänd skattskyldighet inom byggbranschen gälla. Omvänd skattskyldighet tillämpas då en byggtjänst säljs till någon som säljer byggtjänster.

Den omvända momsskyldigheten innebär att ett byggföretag då det säljer byggtjänster till ett annat företag inom byggbranschen skall fakturera utan moms.

Malax kommun anses sälja byggtjänster eftersom kommunen säljer vatten- och avloppsanslutningar till konsumenter. Kommunen tar då betalt för ledningsarbete och säljer därmed byggtjänster.

När Malax kommun köper byggtjänster av ett byggföretag

- ska Malax kommun faktureras med moms 0 %

- på fakturan ska antecknas Malax kommuns FO-nummer FO 0180948-5

- samt information om att köparen är skyldig att betala skatt, ex. ”köparen moms-skyldig (8 c § MomsL)”.

På skatteförvaltningens hemsida kan du läsa mera om reglerna för omvänd skattskyldighet.

Senast uppdaterad 27.11.2019 10:25